+ بهترین گفتاردرمانی هوشمند آنلاین کرج

نگاه به دریا نگاه به خداست چون عشق ,عشق به خداست.
وای دریا سکوتت غوغا میکند


×××××××××××××××
هرگاه شاعری را یافتی که گفت دوبار عاشق شده ام بدان هرگز عاشق نشده خواستن همیشه عشق نیست

(نادر ابراهیمی)

××××××××××××××
هر که در این سرا در آید نانش دهید
واز ایمانش مپرسید
چه آنکس که به درگاه باربتعالی
بجان ارزد
البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد
. (ابوالحسن خرقانی)


×××××××××××××××

باران مظهر پاکی و خلوص است .مظهر خدا


×××××××××××××××

هیچ کس را بزرگ مشمار تا شناخت او را کشف کنی

(حضرت علی (ع))


×××××××××××××××

عبادت به زیادی روزه و نماز نیست بلکه عبادت حقیقی زیاد اندیشیدن در کار خداست.

امام رضا (ع)


×××××××××××××××

عشق امری یکباره است و لذت بردن امری تکرار پذیر

(نادر ابراهیمی)


××××××××××××××

عشق یک چتر بارانی ست برای دو نفر زمانی که حتی

یک قطره باران هم نمی بارد
(نادر ابراهیمی)


×××××××××××××××
خداوند همه چيز مي‌شود همه كس را. به شرط اعتقاد؛

به شرط پاكي دل؛ به شرط طهارت روح

؛(ملاصدرا)از کتاب مردی در تبعید ابدی نوشته نادر ابراهیمی


*******************
می گویند عشق کور است چون نمی دانند
عشق چیست

به تو میگویم که تنها عشق است که بیناست

جز عشق،همه چیز کور است

(اوشو)

×××××××××××

هر که در این سرا در آید نانش دهید
واز ایمانش مپرسید
چه آنکس که به درگاه باربتعالی
بجان ارزد
البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد
. (ابوالحسن خرقانی)

 

 

 

Related posts