***اختلال ارتباط اجتماعی (پراگماتیک)*** و گفتاردرمانی آنلاین کرج

***اختلال ارتباط اجتماعی (پراگماتیک)***
این اختلال یک تشخیص جدید در دسته اختلالات ارتباطی در راهنمای تشخیصی و اماری اختلالات روانی (DSM-5) می باشد.
این اختلال بسیار شبیه به اختلال طیف اتیسم می باشد.
کودکانی که این تشخیص را دریافت می کنند در استفاده کردن از مهارت‌های ارتباطی کلامی و غیرکلامی برای رساندن منظور خود به دیگران نقص دارند. از جمله:
•روش ابراز افکار و احساسات با الزامات موقعیتی مطابقت نمی کند
•اصول و قواعد صحبت کردن را درک نمی کنند (مثلاً سیگنال های غیرکلامی مانند نگاه به دیگری به معنی نوبت صحبت او شدن)
•اگر حرفی به‌طور آشکار و صریح گفته نشود، قادر نیستند آن را استنباط کنند یا به‌دشواری معنای آن را می فهمند.

نکته بسیار مهم این جاست که “”اگر همراه با این اختلال: رفتارها، علایق و فعالیت های تکراری و محدود حضور داشته باشند، نمی توان فرد را مبتلا به اختلال ارتباط اجتماعی تشخیص داد و ان وقت ممکن است فرد تشخیص اختلال طیف اتیسم را بگیرد”” و برخی از کودکانی که درDSM-IV تشخیص اختلال فراگیر رشد نامشخص می گرفتند اکنون ممکن است در DSM-5 ملاک های اختلال ارتباط اجتماعی را داشته باشند (انجمن روان پزشکی آمریکا، 2013).

Related posts