گروه گفتاردرمانی گفتار توان گستر و تمرین برای کودکانی که در گرفتن مداد در دست ،کشیدن خطوط،مشکل دارند.

تمرین برای کودکانی که در گرفتن مداد در دست ،کشیدن خطوط،مشکل دارند

نکته:

این تمرینات برای کودکان دو سال به بالا مفید هست.

و والدینی که می خواهند کودکان آنها در نوشتن و کشیدن خطوط دقت بیشتری داشته باشند این تمرین ها را انجام دهند.

مدادهایی به قطرهای مختلف به کودک بدهید و از بخواهید آنها را دردست بگیرید .

این کار باعث می شود عضلات انگشتان کودک برای گرفتن وسیله نوشت افزاری قویتر بشود.

یک ماژیک یا وسیله ای که به راحتی می نویسد در اختیار کودک قرار دهید و اجازه دهید آزادانه خطوطی را رسم کند .

این کار باعث میشود گرفتن مداد را کنترل کند.

با یک تکه چوب از کودک بخواهید روی خاک یا ماسه خطوطی رسم کند.

خطوطی را کم رنگ رسم کرده و از کودک بخواهید پررنگ کند .

و بعد از چند جلسه شکلی ساده رسم کرده و از او بخواهید شبیه شکل شما بکشد.

goftar_tavan_gostar@

Related posts