گفتاردرمانی آنلاین گوهردشت کرج و سندرم x شکننده

سندرم x شکننده و گفتاردرمانی

سندرم X شكننده يكي از شايع ترين علل ارثي اختلالات ذهني است. سندرم X شكننده زماني اتفاق مي افتد كه تغيير يا موتاسيونی در ژني كه بر روي كروموزوم X قرار دارد [ ژن عقب ماندگي ذهني X شكننده (FMR – 1 )]، رخ مي دهد.
اين سندرم تقريباً 1 نفر از 3600 نفر مرد و 1 نفر از 4000 تا 6000 نفر زن را درگير مي كند.
سندرم X شكننده يك بيماري ارثي است و اين بدين معني است كه از والدين به فرزندان قابل انتقال است . والدين مي توانند بچه هايي با سندرم Xشكننده داشته باشند ، حتي اگر خود والدين اين سندرم را نداشته باشند . زمانيكه اين ژن از والدين به فرزندان انتقال مي يابد ، تغييرات شديد تري در ژن رخ مي دهد .
هيچ يك از افراد با سندرم X شكننده علائم يكساني را از خود بروز نمي دهند . امّا يكسري علائم كلّي در همۀ افراد وجود دارد ، علائم اغلب دختران نسبت به پسران خفيف تر است .
· هوش و يادگيري
بسياري از افراد با سندرم X شكننده ، ناتواني در هوش و يادگيري دارند . اين مشكلات از اختلالات يادگيري خفيف تا عقب ماندگي شديد مي تواند متغيير باشد.
· جسمي
نوجوانان و بالغين با سندرم X شكننده گوشهاي بزرگ ، صورت دراز با چانه ايي برجسته دارند . مشكلات وابسته به اين سندرم شامل عفونت گوش ، كف پاي صاف ، انعطاف پذيري و سستي بيش از حد مفاصل و انواع مشکلات استخوانی است .
اجتماعي- عاطفي
بيشتر كودكان با سندرم X شكننده دچار مشكلات رفتاري هستند . اين افراد ممكن است از موقعيت جديد بترسند یا دچار اضطراب شوند . بسياري از كودكان بخصوص پسرها مشكلات تمركز كردن و توجه كردن دارند و حتي ممكن است پرخاشگر باشند . دختران ممكن است ، در ارتباط برقرار كردن با افراد جديد دچار خجالت و كمرويي گردند.
زبان و تكلّم
اغلب پسران مبتلا به سندرم X شكننده ، مشكلات زيادي در رابطه با صحبت كردن و تكلّم دارند . آنها ممكن است اغلب در صريح و واضح حرف زدن دچار مشكل يا مبتلا به لكنت زبان باشند و يا حتّي قسمتي از كلمات را حين حرف زدن جا بگذارند . آنها همچنين زمانيكه با ديگران صحبت مي كنند دچار مشكلات دركي هستند براي مثال : اختلال در درك تن صدا و لحن فرد گوينده ، دختران معمولاً مشكلات حاد در زمينۀ صحبت كردن و تكلّم ندارند حس بسياري از كودكان مبتلا به واسطۀ بعضي از محّرك هاي خاص تحريك مي شوند از قبيل : نور درخشان ، صداي بلند و يا نحوۀ لمس بعضي از اجسام ، بعضي از كودكان دوست ندارند كه لمس شوند و يا حتي در ايجاد تماس چشمي مستقيم با ساير مردم دچار مشكل هستند .
در حال حاضر هيچ درماني براي اين سندرم وجود ندارد با اين حال شرايط تحصيلي خاص، گفتار درماني ، كار درماني و رفتار درماني براي رفع بسياري از نشانگان رفتاري و مسائل شناختي ناشي از سندرم X شكننده ، مفيد خواهد بود . علاوه بر اين يافته هاي دارويي جديد مي تواند تا حدي براي رفع پرخاشگري ، اضطراب ، بيش فعالي و عدم تمركز اين افراد مفيد واقع شود .

Related posts