روش آموزش رنگ به کودکان کم توان ذهنی|گفتار توان گستر البرز 09121623463

روش آموزش رنگ به کودکان کم توان ذهنی|گفتار توان گستر البرز 09121623463

 

ابزار آموزش: مكعبها يا مهره‌هاي رنگي يك شكل و يك اندازه از هر رنگ حداقل 10 عدد، مكعبها يا مهره‌هاي رنگي غير همشكل (مختلف) در سايزهاي مختلف از هر رنگ حداقل 10عدد.

روش آموزش: شامل چهار مرحله به شرح زير است:
مرحله اول: كودك بايد بتواند مكعب هاي يك رنگ را باهم در يك مكان قرار دهد. (همرنگي) و سپس دسته بندي (بتواند تمام اشياء و وسايل همرنگ را جدا كند.)
نكته 1: ابتدا از 2 رنگ استفاده مي كنيم رنگ قرمز و زرد. به كودك مي گوييم مثل اين يا شبيه اين را به من بده يا بذار كنار خودت. (در اين مرحله نامي از رنگ برده نمي شود.)
وقتي كودك توانست رنگهاي قرمز (مكعبها يا مهره هاي همرنگ و همشكل و هم اندازه) را كنار هم قرار دهد. و مكعبها يا مهره هاي همرنگ و همشكل و هم اندازه زرد را نيز كنار هم قرار دهد. يك رنگ ديگر آبي به آن اضافه مي كنيم. مجددا كه توانست انجام دهد رنگ سبز را نيز به آن اضافه مي كنيم. (در پايان كودك مي بايست بتواند تمام اشياء همشكل و هم اندازه و همرنگ هم (4 رنگ اصلي) را به خوبي جدا كند. در اين مرحله كودك همرنگي را به خوبي مي داند.
نكته 2: سپس كودك مي بايست بتواند تمام اشياء با شكلها و رنگها و سايزهاي مختلف را جدا كرده و دسته بندي كند. مثلا بايستي بتواند مكعبها و مهره ها و … كه به رنگ 4 رنگ اصلي هستند را دسته بندي كند. آبي ها يكطرف، قرمزها يكطرف، سبزها يكطرف، زردها يكطرف.
نكته مهم اينكه در اين قسمت نامي از رنگ برده نمي شود.

مرحله دوم: وقتي كودك بتواند تمام اشياء را براساس رنگ آنها جدا كند آموزش يا شناخت رنگ آبي شروع مي شود (نكته حتما از رنگ آبي لازم نيست كه شروع شود گاهي برخي از كودكان نسبت به يك رنگ علاقه خاصي نشان ميدهند يا آشنايي كمي دارند ما از آن رنگ مي توانيم شروع كنيم ولي معمولااز رنگ آبي شروع مي كنند.) بايد از يك مجموعه (مثلا 30مكعب از 3 رنگ قرمز، آبي و زرد) از مكعبهاي رنگي، رنگ مورد نظر را جدا كند. ابتدا از يك رنگ شروع مي كنيم مثلا آبي و مي گوييم كه (آبي ها را جدا كن، مثل اين) اين چه رنگيه؟ آبي. پس از اينكه كودك از عهده ي جدا كردن يك رنگ برآمد، يعني توانست ابتدا از روي مكعبها، بعد مهره ها، بعد تمام اشياء مختلف و سپس درمحيط توانست نشان دهد مي گوييم كه كودك به خبي رنگ آبي را مي شناسد و مي تواند در محيط نيز تعميم دهد، به تدريج رنگ دوم را نيز معرفي مي كنيم و به تناوب از وي مي خواهيم تا يكي از مكعبهاي رنگي را بدهد.

مرحله سوم: از كودك مي خواهيم تا همزمان با برداشتن مكعب مورد نظر نام رنگ آن را نيز همراه ما تكرار كند. اين كار را براي ساير رنگها نيز انجام مي دهيم.

مرحله چهارم: به تدريج پس از اينكه دانش آموز توانايي تقليد نام دست كم 2 رنگ را به دست آورده از او مي خواهيم تا نام رنگهاي مورد نظر را به خاطر بسپارد و هر بار كه از او مي پرسيم «اين چه رنگيه؟» نام رنگ مورد نر را به خاطر بسپارد و بيان كند.
توضيح: نام رنگها را به تدريج آموزش دهيد. ابتدا تمرين ها را فقط به سه رنگ اصلي «قرمز، آبي و زرد» اختصاص بدهيد، پس از اينكه كودكان توانستند نام رنگها را بدون راهنمايي شما و براي مصاديق مختلف بيان كنند، به تدريج رنگهاي ديگر را آموزش دهيد. براي تسهيل و تعميم رنگها لازم است پس از يادگيري حداقل سه رنگ دائما در مورد رنگ اشياي مختلف از آنها سؤال شود.


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts