مرکز گفتاردرمانی رُهام |تهران، نارمک، خیابان مدنی

مرکز گفتاردرمانی رُهام |تهران، نارمک، خیابان مدنی

 

مرکز گفتاردرمانی رُهام

با مدیریت آقای علی اسلامیه

ارزیابی، تشخیص و درمان انواع اختلالات گفتار، زبان و یادگیری(لکنت، تاخیر رشدی، اتیسم، سندروم داون، فلج مغزی، اختلالات تلفظی، سکته مغزی، اختلالات خواندن و نوشتن، آپراکسی و…)

 

 

آدرس

تهران، نارمک، خیابان مدنی، پایین تر از مترو فدک، ساختمان پزشکان ریحانه، طبقه سوم واحد 10

٧٧٢٨۴۴۵۶

٠٩١۰٢۶۶٢٣۶٨

 

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان مدنی ، کوچه سامان

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان مدنی ، کوچه تقی پی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان مدنی ، کوچه حاج موسایی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان مدنی ، کوچه رشادت

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان مدنی ، کوچه بزرگیان

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان مدنی ، کوچه قمسری

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان مدنی ، کوچه طالبی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان مدنی ، کوچه نیک مرام

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان مدنی ، کوچه میرزائی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان مدنی ، کوچه شاه میرزالو

نارمک، خیابان مدنی، کوچه عباسی

نارمک، خیابان مدنی، کوچه لاله

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان مدنی ، کوچه زمانی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان مدنی ، کوچه ترابی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان مدنی ، کوچه شهید صفایی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان مدنی ، کوچه ابراهیم نژاد

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلستان ، کوچه خدایی

نارمک، خیابان گلستان ، کوچه نوروزی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلستان ، کوچه سعیدی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلستان ، کوچه آرشی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلستان ، کوچه چورکچی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلستان ، کوچه سلمانی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلستان ، کوچه امام خمینی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلستان ، کوچه نادی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلستان ، کوچه محمد خزانه

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلستان ، میدان 95 بن بست صاحب الامر

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلستان ، میدان 95 بن بست صاحب الزمان

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلستان ، میدان 95 بن بست ولیعصر

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلستان ، میدان 95 بن بست مهدی موعود

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلستان ، میدان 94 بن بست بهار دوم

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلستان ، میدان 94 بن بست کیادربندسری

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلستان ، میدان 93 بن بست سعیدی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلستان ، میدان 93 بن بست اکبری نظری

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلشن دوست ، میدان 92 بن بست تیمورخانی

نارمک، خیابان گلشن دوست ، میدان 92 بن بست سهل آبادی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلشن دوست ، میدان 92 بن بست شهسواری

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلشن دوست ، میدان 92 بن بست هشت متری پنجم

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلشن دوست ، میدان 92 بن بست محمد تقی براتی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلشن دوست ، میدان 92

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلشن دوست ، میدان 85 بن بست بهار 1

  بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلشن دوست ، میدان 85 بن بست بهار 6

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلشن دوست ، میدان 85 بن بست بهار 2

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلشن دوست ، میدان 85 بن بست بهار 7

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلشن دوست ، میدان 85 بن بست خیابان بهار 3

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلشن دوست ، میدان 85 بن بست مقیمی زاده

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان گلشن دوست ، میدان 85 بن بست مقیمی زاده

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان شهیدثانی ، میدان 86 بن بست مرتضی زاده

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان شهیدثانی ، میدان 86 بن بست دانش 5

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان شهیدثانی ، میدان 86 بن بست دانش 2

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان شهیدثانی ، میدان 86 بن بست دانش 1

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان شهیدثانی ، میدان 86 بن بست دانش 3

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان شهیدثانی ، میدان 86 بن بست دانش 4

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان شهیدثانی ، میدان 78 بن بست لاله غربی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان شهیدثانی ، میدان 78 بن بست لاله شرقی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان شهیدثانی ، میدان 70 بن بست اعتمادی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان آیت ، میدان 51 بن بست فرهنگ

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان آیت ، میدان 41 بن بست امیری

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، میدان هفت حوض ، بن بست امام زمان

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، میدان هفت حوض ، بن بست سجاد

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، گلبرگ غربی ، میدان 73 ، بن بست سارنگ

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، میدان هلال احمر ، کوچه نوبری

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان سمنگان ، میدان 75 بن بست محمدی

 بهترین مرکز گفتاردرمانی نارمک ، خیابان نظام آباد ، مترو فدک

Related posts