بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:سرفه

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:سرفه رفلکس محافظتی مهم دیگر حنجره، سرفه است که سبب به خارج پرا شدن موکوس و مواد خارجی از ریه می شود. سرفه می تواند به عنوان یک عمل اختیاری یا به عنوان یک پاسخ رفلکسی نسبت به تحریک حنجره یا رسپتورهای ریه ایجاد شود. رفلکس سرفه طی خواب مهار می شود بنابراین با عمیق تر شدن مراحل خواب، محرک قوی تری برای ایجاد سرفه لازم است. سرفه در خواب عمیق نمی تواند ایجاد شود مگر آن که عامل محرک ابتدا باعث سبک تر شدن…

Read More

بهترین توان بخشی در کرج:محافظت

بهترین توان بخشی در کرج:محافظت تحریک مکانیکی حنجره موجب بسته شدن ناگهانی آن و قطع تنفس می شود.همچنین ممکن است در پاسخ به گروهی از عوامل شیمیایی نظیر آمونیاک فنیل دی گوانید و دود سیگار آپنه رخ دهد.این پاسخ ها آزمایشگاهی از طریق تحریک الکتریکی عصب لارنژیال فوقانی نیز ایجاد کرد و احتمالا یک اشباع بیش از حد از مسیرهایی را به نمایش گذاشت که عملکرد مفیدی رادر سطوح پایین تر ورودی انجام می دهد.حنجره در یک موقعیت محافظت شده از بدن قرار گرفته است وبه ندرت در معرض تحریک…

Read More

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:عملکرد حنجره هنگام تنفس

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:عملکرد حنجره هنگام تنفس اصلی ترین و ابتدایی ترین عملکرد حنجره محافظت از راه هایی تحتانی است.طی تکامل حنجره در ابتدا به صورت یک اسفنکتر برای جلوگیری از ورود آب به راه هوایی ماهی ریه دار ظاهر شد.در ادامه عضلات اتساع کننده به وجود آمدند تا فعالانه حنجره تنها یک دریچه برای باز و بسته کردن نیست بلکه یک مقاومت متغیر که قادر است جریان هوا را تنظیم کند محسوب می شود.سایر عملکردهای حنجره یک ارگان حسی نیز به شمار می رود:درباره عملکرد راه هوایی…

Read More

بهترین توان بخشی در کرج:حرکات حنجره آناتومی کاربردی

بهترین توان بخشی در کرج:حرکات حنجره آناتومی کاربردی تا سال های اخیر اطلاعات محدودی راجع به حرکات حنجره وجود داشت زیرا مشاهدات اساسابه وسیله لارنگوسکوپی با آینه و فلوروسکوپی با ماده حجب به دست آمده بود.در نتیجه مدل های مربوط به حرکات حنجره اصولا دو بعدی بود.ترسیمات مربوط به گلوت در بسیاری از کتاب های تکست بر پایه مشاهدات حاصل از لارنگوسکوپی با آینه است. چین های صوتی در وضعیت باز و بسته ترسیم می شوند به گونه ای که انکار ساختارهای خطی سفتی هستند که حول کامیشر قدامی می…

Read More

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:اسپکترومتری

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:اسپکترومتری اسپکترومتری یک نمایش قابل رویت از هارمونیک های صوتی وزمان ترسیم سرو صدا شدت و فرکانس به دست می دهد. اسپکترومتری تاثیر رزونانس (ساختارفورمانت)وآرتیکولایشن بروزوز حنجره را نشان می دهد.انالیز اسپکترال می تواند تغییرات رزونانس را ارزیابی وباهم مقایسه کندودر مستند ساختن تغییرات صوتی پس از انجام پروسیجرهای جراحی بر روی فارنکس مفید است .برخی لارنگولوزیست ها آن را وسیله ای ارزشمند برای استفاده در خوانندگان و دیگربیمارانی که صدای حرفه ای دارند می دانند.

Read More

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:سنجش های آکوستیک

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:سنجش های آکوستیک آنالیز آکوستیک به منظور مستند سازی ابزوکتیو صدا ومقایسه نتایج قبل و بعداز اعمال جراحی مورد استفاده قرارمی گیرد.سنجش های آ کوستیک شامل فرکانس بنیادی .آ شفتگی .یا واریسیون سیکل به سیکل درفرکانس ودامنه .حداثر دامنه فونایشن و سایر موارد است.مقایسه معایناتی که در فواصل انجام می شود نیازمنداستفاده از یک میکروفون وسیستم ضبط با کیفیت بالا به همراه تکنیک های ضبط کاملا استاندارد و دستورالعمل های مشخص برای بیمار است . اگرچه انواع مختلفی از سیستم های کامپیوتری برای آنالیز اکوستیک وجود دارد…

Read More

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:آنالیز صدا

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:آنالیز صدا روش های گوناگونی برای سنجش ارتعاش صوتی وجود دارد .هیچ تستی وجود ندارد که بتواند به تنهایی درنقش یک استاندارد طلایی برای مستند ساختن عملکرد چین صوتی به کار می رود .همه تست ها از محدودیت های قابل ملاحظه ای برخوردارند.به علاوه تغییرپذیری درهر بیمار به چشم می خورد.بنابراین در بیمارانی که صدای حرفه ای دارندآنالیز استدراکی به وسیله یک شاهد متبحر و رضایت بیمار با پیامد صوتی اغلب مفیدترین شاخص های یک مداخله موفق محسوب می شوند .بسیاری از لارنگولوزیست های آ نالیز ابزکتیو…

Read More

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:استروبوسکوپی حنجره

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:استروبوسکوپی حنجره .این اقدام به تامین داده های اضافه بر خصوصیات ارتعاشی منجر خواهد شد.تقارن به منظور زوج گونه چین های صوتی اشاره دارد که تصاویر آ ینه ای یکدیگر طی ارتعاَش گلوتی هستند.هرگونه تفاوت درخصوصیات مکانیکی چین های صوتی =توده تانسیون .انعطاف پذیری لایه سطحی لامینا پروپریا یا مخاط الاستیسیته .پوزیشن یا التهاب همگی می توانند تقارن را تغییر دهند.آسیمتری(عدم تقارن )می تواند به دیس فونی بیانجامد.دامنه ارتعاش به گردش لترال بخش میدممبرانوی چین صوتی ارتعاش اشاره کرد.به طور نرمال این دامنه یک سوم تا یک…

Read More

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:استروبوسکوپی حنجره

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:استروبوسکوپی حنجره گرچه استروبوسکوپی حنجره نخستین باردر سال 1878 به وسیله Oertelانجام شداما معاینه استروبوسکوپیک حنجره به تازگی فراگیر شده است.استروبوسکوپی برای ارزیابی الگوهای ارتعاشی چین های صوتی که به دلیل سرعت بالا ی رخداد آ ن ها با چشم غیر مسلح انسان قابل روئت نیستندبه کارمی رود .براساس قانون Talbotشبکیه قادر است درهر ثانیه تنها 5تصویر را تحلیل کند.بنابراین تصاویری که در کمتر از 2/0ثانیه به شبکیه می رسند(5تصویر درثانیه )دوام میابند و به وسیله کورتکس اکولار به دلیل آن که چین های صوتی با سرعت…

Read More

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:تولیدصدا

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:تولیدصدا افزایش فشارهوای ساب گلوتال .چین های صوتی رابه عقب هل می دهد تا بازشوند.چین های صوتی یا بافت های ریماگلوتال ازپایین تا بالا می شوند(لب تحتانی تا فوقانی )ویک هم گرایی و واگرایی متناوب در ترکیب بندی گلوتال ایجاد می کنند .نیروهای ایروداینامیک ستون هوا وخصوصیات میوالاستیک ذاتی چین های صوتی به ویزه درناحیه پوشش چین صوتی مسئول بازوبسته شدن پی درپی بافت ریما گلوتال هستندکه در ستون هوای درحال خروج از گلوت پالس ایجاد می کند.این انقطاع هایی که براثر فعالیت گلوت دروضعیت پایدار فشار…

Read More

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:تولیدصدا

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:تولیدصدا ووکالیزاسیون(تولیدصدا)باهوا یا تغذیه قدرت اغاز می شود. ریه ها انرزی لازم برای تولید صدا را فراهم می اورند.بدین ترتیب که جریانی از هوا را درمعرض حنجره (اوسیلاتور)قرارمی دهند.دیافراگم عضلات بین دنده ای پشت وشکم و بازگشت الاستیک دیواره قفسه سینه درمجموع همانند یک کنسرت منظم حین دم وبازدم عمل می کنندتا بتوانند رها سازی هوا را کنترل کنند.خوانندگانی که به طور کلاسیک اموزش دیده اند از عضلات شکم و قفسه سینه برای تنظیم بازدم استفاده می کنند.ان ها در مقایسه با خوانندگانی که طور کلاسیک تعلیم…

Read More

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:ملاحظات اناتومیک

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:ملاحظات اناتومیک Grayو همکارانش .شناسایی محتویات ناحیه غشای پایه و لامیناپروپریا را اغاز کرده اند. ناحیه غشای پایه یک ناحیه پیچیده است که اتصال اپی درم به لایه سطحی لامینا پروپریا را برقرار می کند. این قسمت .منطقه ای از چین های صوتی انسان است که متحمل نیروهای منحرف کننده عظیمی می شود که به هنگام ارتعاش چین های صوتی تولید می شوند.نیروهای منحرف کننده بیش از حد می توانندموجب از هم گسیختگی ناحیه غشای پایه وپیدایش انفیلتراسیون در ناحیه شود. این فرایند درشکل گیری ندول درچین…

Read More

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:ملاحظات اناتومیک

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:ملاحظات اناتومیک صدا یک شاخص بی نهایت حساس از وضعیت عاطفی و سلامت عمومی است.بنابراین هنگام ارزیابی حرفه صوتی با یک اختلال صدا .بایدتمام بدن و روان راموردتوجه قرارداد.بدن به خودی خود یک ابرازصوتی وحنجره حساس ترین قسمت این ابراز است.عملکردتغییر یافته تقریبا درهرناحیه ازبدن حرفه ای صوتی می توانند به تغییرات صوتی منجرشود.بنابراین باید حنجره به عنوان یک ماهیت جداگانه موردارزیابی قرارمی گیرد. تولید صدا به هرنوع محتاج یک منبع نیرو .یک ویبراتوراست ومجرای صوتی سوپراگلوتال(قسمت سوپراگلوتال فارنکس.حفره دهان وحفره بینی به طوربالقوه)رزوناتوری است که صدا…

Read More

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:صدای حرفه ای

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:صدای حرفه ای مراقبت ازبیمارانی که صدایشان به طور حرفه ای استفاده می کنند .به دانش ومهارتی نیاز داردکه به تنهایی درحیطه اتولارنگولو زی به اسانی به دست نمی اید.اتولارنگولوزیت تخصص پاتولوزیست ها ی گفتار را درمان می کصدای ندو دانشمندان خبره در زمینه اواز .توان بخَشی بیمارانی راکه صدای حرفه ای دارندانجام می دهند .یک رویکرد تیمی واجب است وطی دهه گذشته با تاسیس مراکز چند رسانه ای برای صداچنین رویکردی تقویت شده است. بیمارانی که صدای حرفه ای دارند یک گروه متنوع را تشکیل می…

Read More

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:دایورژن تراکئوازوفاژیال و جداسازی لارنگوتراکئال

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:دایورژن تراکئوازوفاژیال و جداسازی لارنگوتراکئال Tuckerپیشنهاد کرد تقسیم تراشه و اکسترنالیزاسیون تراشه پروکسیمال بین رشته های عضله استرنوکلیدوماستوئید به سمت پوست گردن انجام شود.به صورت تئوریک این گونه فرض می شود که کمپرسیون عضله استرنوکلیدو ماستوئید تراشه را کلاپس خواهد کرد و در نتیجه نشت اکسترنال ترشحات محدود خواهد شد.این پروسیجر جداسازی قطعی مجرای تنفسی و مجرای گوارشی را تحت تاثیر قرار می دهد واز آسپیراسیون ممانعت به عمل می آورد.با این حال ترشحات تراشه که به سمت گردن در ناژمی شوند از نظر زیبایی ظاهری ناخوشایند…

Read More

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:دایورژن تراکئوازوفاژیال و جداسازی لارنگوتراکئال

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:دایورژن تراکئوازوفاژیال و جداسازی لارنگوتراکئال دایورژن تراکئوازوفاژیال را Lindamenدرسال 1975شرح داد.این پروسیجربرای کنترل آسپیراسیون مزمن با هدف کنترل آسپیراسیون برای یک دوره نامعین ابداع شد در حالی که با حفظ حنجره و یکپارچگی اعصاب ریکارنت لارنژیال همراه بود.این پروسیجر به گونه ای طراحی شد که برگشت پذیر باشد و عملکرد سالم محافظتی حنجره بازگردد.دایورژن تراکئوازوفاژیال با تقسیم افقی تراشه در چهارمین و پنجمین حلقه های تراشه صورت می گیرد.سگمان پروکسیمال تراشه با آناستوماز end-to-sideبه دهانه مری قدامی متصل می شود.سگمان دیستال تراشه برای ایجاد تراکئوستوما مورد استفاده…

Read More

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410 :بستن گلوت

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:بستن گلوت بستن گلوت به وسیله Montgomeryشرح داده شد.در این پروسیجر حنجره در سطح طناب های صوتی حقیقی و کاذب بسته می شود.ابتدا یک تیروتومی میدلاین انجام می شود تا اندولارنکس اکسپوز شود.طناب های صوتی حقیقی و کاذب ونتریکول ها وکمیسورهای خلفی از مخاط برهنه می شوند.از بخیه های موئوفیلامان غیر قابل جذب برای نزدیک ساختن سطوح گلوتی برای بستن گلوت استفاده می شود.علاوه بر این از سوچورهای قابل جذب برای نزدیک کردن حاشیه های طناب صوتی کاذب استفاده می شود.یک لوله تراکئوتومی لازم است.sasakiوسایرین با اضافه…

Read More

بهترین مرکز توان بخشی در کرج:میوکلونوس

بهترین مرکز توان بخشی در کرج:میوکلونوس میوکلونوس اکولوپالاتولارنگوفارنژیال اختلال ناشایعی است که با انقباضات ریتمیک کام نرم فارنکس وحنجره با سرعت یک یا دو انقباض در ثانیه مشخص می شود. این وضعیت ممکن است فقط کام نرم یا تمام لارنگوفارنکس و حتی چشم ها را درگیر کند وبراثر وجود ضایعه در مسیر تگمنتال مرکزی ایجاد می شود.این وضعیت سبب می شود صدا حالت متلاطم پیدا کند و با هیپرنازالیته متناوب ادا شود.می توان کام و چین های صوتی راباتزریق سم بوتولینیوم با هدف کاهش شدت انقباضات تحت درمان قرار دادوبا…

Read More

بهترین کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی در کرج:فلج سودوبولبار

بهترین کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی در کرج:فلج سودوبولبار فلج سودوبولبار از ضایعات دو طرفه مسیرهای کورتیکوبولبار ناشی می شود.بیماران دچار اسپاستیسیته عضلانی و هیپررفلکسی فارنکس کام لی ها زبان و حنجره هستند.صدای این بیماران خشن زوری و خفه است و به صدای بیماران مبتلا به دیس فونی اسپاسمودیک شباهت دارد.این بیمارن را به آسانی می توان در بالین تشخیص داردزیرا علایم همراهی همچون هیپرنازالیتی و آرتیکولایشن آهسته و با زحمت دارند و دچار بی ثباتی عاطفی و اختلالات شناختی ساب کورتیکال هستند.

Read More

بهترین کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی در کرج:اختلالات هیپرفانکش دیس تونی

بهترین کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی در کرج:اختلالات هیپرفانکش دیس تونی دیس تونی یک اختلال حرکت است که با انقباض های کنترل نشده درهرگروه عضلانی اختیاری از عضلات همراه است وبه یک وضعیت چرخشی یا حرکات تکرارشونده می انجامد.علایم بالینی متنوعند و به عضلات ویژه ای که درگیرند وبه این که آیا انقباضات ممتد یا متناوب هستند بستگی دارد.ممکن است دیس تونی ها به صورت کانونی ناحیه ای یا ژنرالیزه باشند.دیس تونی ها به صورت اولیه (ایدیوپاتیک) یا در نتیجه صدمه توکسیسیته سکته یا مجموعه ای از سندرم های ارثی…

Read More