بهترین توانبخشی در کرج:تکنیک TEP پانکچر TEثانویه

بهترین توانبخشی در کرج:تکنیک TEP پانکچر TEثانویه

TEPرا می توان در هر زمان پس از به وجود اوردن دهانه لارنژکتومی انجام داد.چناچهTEP در زمان جراحی انجام نشود ،اکثر جراحان،این پروسیجر را 2 تا 4 ماه بعد از لارنژکتومی به تاخیر می اندازند تا تراکئوستوما التیام یافته باشد.برخی جراحان ایجاد فیستول TE را تا بعد از رادیوتراپی به تاخیر می اندازند .برخی دیگر این کار را زمانی انجام می دهند که بیمار شدیدا از وضعیت های موربیدیتههمزمان رنج می برند (مانند دیابت ،ایمنوساپرشن برای پیوند،مصرف مزمن استروئید).گرچه رادیوتراپی یک کنتراندیکاسیون ویژه برای TEP نیست اما برخی محققین چنین گزارش کرده اند که تعدادکمی از بیماران،از این مودالیته پس از درمان استفاده کرده اند و تا 50%از ان هایی که تحت این پروسیجر قرار گرفتندپس از 5 سال از پروتز استفاده نمی کنند.شاید این نارسایی ها،به درد و تورم پیرامون محل پانکچر مربوط باشد که در تولید صدای تاخیری و انگیزه کاهش یافته نقش بازی می کند.رادیاسیون می تواند موجب استنوز دهانه و افزایش حساسیت شود که این دو از کنتراندیکاسیون های نسبی پانکچر ثانویه TE محسوب می شوند چرا که بیمار به دهانه ای با قطر حداقل 1cm احتیاج دارد و باید بتواند instrumentation را تحمل کند.وسعت رزکسیون لارنژیال و هیپو فارنژیال ،یک اندیکاسیون نسبی برای پروسیجر های ثانویه محسوب می شود،چنان که بسیاری از جراحان ترجیح می دهند در بیمارانی که تحت بازسازی فارنکس با فلاپ ازاد قرار می گیرند،پانکچر را با تاخیر اندازند.

ادامه مطلب  بهترین مرکز گفتاردرمانی تخصصی کودکان در تبریز

Related posts