بهترین توانبخشی در گوهردشت:تکنیک TEP پانکچر TEثانویه

بهترین توانبخشی در گوهردشت:تکنیک TEP پانکچر TEثانویه

یکی از جذاب ترین جنبه های tep برای جراحان سرو گردن ،سادگی این تکنیک است.توصیف اصلی و ابتدایی singer عبارت بود از یک پروسیجر اندوسکوپیک تک مرحله ای که به وسیله یک جراح قابل انجام بود:یک اندوسکوپیک ریجید در نئو فارنکس بیمار گذاشته و با ملایمت به سمت مری گردنی عبور داده می شود.سینگر ابعاد ازوفاگوسکوپ (cm30*1/3*7)را به گونه ای تعدیل کرد که سوراخ را چند سانتی متر پروکسیمال به انتهای دیستال در بر بگیرد،با این حال می توان پروسیجر را با استفاده از یک اسکوپ استندارد هم انجام داد.جراح یک محل مناسب را خط وسط دیواره تراکئوستومال خلفی انتخاب می کند،این محل باید امکان دسترسی اسان به پروتز را فراهم کند اما در عین حال باید به بیمار اجازه دهد تا بدون ایجاد انسداد،با استفاده از انگشت خود دهانه را ببندد.این موقعیت معمولا بسته به طراحی پروتز و ژئومتری دهانه ،درفاصله mm5 تاmm15 از جانکشن موکوکوتانئوس قرار دارد.پس از انتخاب محل مناسب در دیواره استومال خلفی به منظور انجام پانکچر ،با دید مستقیم ،یک سوزن به سمت سوراخ ازوفاگوسکوپ عبور داده می شود.این محل پانکچر به صورت سریال دیلاته می شود تا با یک کاتتر لاستیکی قرمز شماره fr14 تطبیق پیدا کند.در صورت لزوم از یک تیغه شماره 11برای تعویض محل پانکچر با دقت فراوان استفاده می شود.پس از قرار دادن کاتتر ،انتهای پروکسیمال ان به پوست محکم می شود و انتهای دیستال ان به سمت مری عبور داده می شود.تعدیل های صورت گرفته در تکنیک اصیل singer از جانب مؤلفین زیادی شرح داده شده و هدف از ان غلبه بر موانع مختص به بیمار بوده است.معمول ترین مشکل،اکسپوز کردن مری گردنی است،زیرا پس از جراحی و رادیوتراپی،گردن دچار کنتراکشن می شود.انجام ازوفاگوسکوپی ریجید در چنین بیمارانی از نظر تکنیکی بسیار طاقت فرساست و با خطر بالای سوراخ شدن مری همراه است.mohr،paddock وboehler یک روش ایمن را ارائه کردند که در ان به جای ازوفاگوسکوپ ریجید از یک لوله اندوتراکئال فلکسیبل در بیمارانی که دسترسی خوبی به فارنکس ان ها وجود ندارند استفاده می شود.

ادامه مطلب  نمک کم مصرف کنیم – سیستم آموزش آنلاین گروه آموزشی گفتار توان گستر

Related posts