بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:جا افتادن پروتز:

بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:جا افتادن پروتز:

تکنیک جایگزین پروتزهای indwelling ،ویژه نوع محصول هستند و می توانند بسیار مشکل باشند زیرا قطر خود ان ها و سایز کولار نگهدارنده ان ها بزرگتراست.پروتزهای button Groningen voice و provox به گونه ای طراحی شده اند که با بی حسی موضعی به صورت رتروگراد در جای خود قرار گیرند.ابتدا یک کاتتر نیمه سفت از مجرا عبور داده و از حفره دهان خارج می شود.سپس وسیله مورد نظر به انتهای کاتتر منضم شده و از طریق اوروفارنکس و مری گردنی به سمت فیستول کشیده می شود.برای تسهیل عبور کولار خارجی از دیواره خلفی تراشه می توان از یک هموستات کوچک استفاده کرد.پروتزهای blom-singer indwellingوprovox2 برای جایگذاری انتروگرادبا استفاده از وسایل مخصوص جایگذاری طراحی شده اند.انجام جایگذاری آنتروگراد اسان تر است و بیمارنیز احساس راحتی بیشتر می کند.مزیت استفاده از پروتزهای indwelling علاوه بر دستکاری کمتر بیمار،ان است که جایگذاری ان ها حین پانکچرteاولیه یا ثانویه بلافاصله انجام می شود.وقتی جایگذاری در زمان لارنژکتومی انجام می شود،مدافعان این تکنیک ادعا می کنند که پروتز،موجب پایداری مجرا می شود،از جدایش دیواره teجلوگیری می کند و از نشست بزاق می کاهد.اگرچه تولید صدا در حدود روز دهم بعد از عمل اغاز می شود تا فارنکس التیم پیدا کند،اما بیمار از ناراحتی حاصل از جایگذاری وسیله بلافاصله پس از پروسیجر خلاص می شود.دیگران با جایگذاری فوری وسیله موافق نیستند و معتقدند این کار،مراقبت اولیه از دهانه پیچیده می کند و استفاده از یک لوله نازوگاستریک برای تغذیه را واجب می سازدنازک شدن دیواره te نیز در دوره پس از عمل روی می دهد که حاصل ان،fitشدن ضعیف وسیله و نیاز به جایگذاری مجدد زودرس است.

ادامه مطلب  مطب گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463 | سهرابیه فرعی ولیعصر

Related posts