بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:جا افتادن پروتز:

بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:جا افتادن پروتز:

در گذشته تصمیم گیری راجع به نوع وسیله ای که به کار میرود عمدتا از جانب جراح یا درمانگر توانبخشی انجام می شد.امروزه با وجود وسایل متعدد و حجم زیاد اطلاعات بر روی اینترنت ،بیماران به طور فزاینده ای در انتخاب فرایند،شرکت داده می شوند.با اینکه مطالعات هکایت از ان دارند که بیماران ،وسایل non-indwelling  ترجیح می دهند،مقایسه وسایل کم فشار نشان میدهد کیفیت صدا و سهولت استفاده از ان ها بین مارک های تجاری مختلف به هم شبیه است.با وجود شباهت های موجود،مساله هزینه،راحتی،سهولت در جایگذاری و دسترسی به سرویس های مراقبت پزشکی ،ملاحظات مهم مختص بیمار هستند که هنگام انتخاب پروتز صدای te مد نظر قرار میگیرند.

ادامه مطلب  گفتار درمانی تخصصی سیاوش عطائی کرج 09121623463 Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders

Related posts