بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:عوارض مینور

بهترین توان بخشی تکنیک در کرج:عوارض مینور

این یافته ها حاکی از آن است که نشت و طول عمر وسیله در آینده با مشکلات کمتری همراه خواهد بود.علایم کلونیزاسیون کاندیدا عبارتند از تشکیل کلونی های سفید وکرک مانند بر روی فلانژها کولار های احتباسی شکننده وسفت ومنظره لوله شده دریچه بیماران با سابقه رادیوتراپی قبلی احتمالا به علت تغییرات موکوزال و جریان کاهش یافته بزاق در معرض خطر بیشتری باری کلونیزاسیون هستند.در جمعیت افراد لارنژکتومی شده گزارش های ضد ونقیض بسیاری درباره رژیم هایی که به افزایش طول عمر وسیله کمک می کند به چشم می خورد.برخی از این رژیم هاعبارتند از استفاده روزمره از محصولات لبنی سودای کافئین دار وپاک کردن پروتز با سرفه کردن متناوب و گفته می شود رعایت این موارد در کنار پاک کردن روزانه به افزایش طول عمر وسیله کمک می کند .چنانچه کلونیزاسیون قارچی همچنان مساله ساز باشد درمان با داروهای ضدقارچ خوارکی نظیر نیستاتین به کاهش شمارش مخمرهای اوروفارنژیال کمک می کند.روش جایگزین فلاشینگ یا تمیز کردن موضعی وسیله با استفاده از نیستاتین است.سرانجام از آنجا که به نظر می رسدوسایل مختلف نسبت به گونه های مختلفی از باکتری ها و قارچ ها حساس هستند امتحان کردن پروتزهای دیگر در موارد مقاوم از نارسایی اولیه مناسب به نظر می رسد.نشت از پیرامون پروتز نیز مساله شایعی است.به طور تیپیک این نشت بعد از دریافت مایعات رقیق رخ می دهد و می تواند به آسپیراسیون بزاقی تقریبا دائمی بیاانجامد.معمولا این گونه درناژ مختصری باعث ناراحتی می شود ولی خطر ناک نیست. در شرایطی که علل احتمالی گوناگونی برای نشت از پیرامون وسیله وجود دارد شایع ترین علت FITشدن نامناسب وسیله است.اگروسیله طویل تر از ابعاد مجرای فیستول باشد فیستول به دلیل حرکت پیستونی وسیله هنگام بلع نشت در فیستول اتفاق خواهد افتاد.این مشکل به سادگی با جایگزین کردن پروتز واستفاده از یک پروتز کوتاه تر تصحیح می شود.این مساله در دوره بعد از عمل همراه با التیام مجرا یا هنگام رادیوتراپی بسیار شایع اتفاق می افتد.

ادامه مطلب  داروهای روان‌پزشکی|پایگاه اطلاع رسانی گفتار توان گستر گلشهر 09121623463

Related posts