بهترین توان بخشی در کرج:بسته شدن فاز

بهترین توان بخشی در کرج:بسته شدن فاز

چین های صوتی حین ارتعاش درNPNL به طور تیپیک برای دوسوم از یک سیکل ارتعاشی باز هستند (بازشدن، بسته شدن یا کاملا باز) و در یک سوم باقیمانده عمدتا بسته اند. این پارامتربه طور تیپیک به وسیله شمارش فریم ها ارزیابی می شود؛ با استفاده از قرقره jog/shuttle دریک دستگاه ضبط کاست ویدئویی یا با کلیک کردن ماوس کامپیوتر.زمان بسته بودن معمولا با Pitch های بالاتر و زنان مسن تر، کاهش و در مردان مسن تر افزایش می یابد. بسته شدن فاز هنگامی مفید است که صدای بیمار breathy است اما بسته شدن به طور کامل صورت می گیرد یا حین الگوهای هیپرفانکشنال وقتی که چین های صوتی تنها در مدت زمان کوتاهی باز می شوند.

ادامه مطلب  گفتار درمانی تخصصی سه راه گوهردشت سیاوش عطائی کرج 09121623463 Medication-Induced Postural Tremor

Related posts