بهترین توان بخشی در کرج:رگولاریته(نظم)

بهترین توان بخشی در کرج:رگولاریته(نظم)

رگولاریته (یا پریدویسیته) به درجه ای اشاره دارد که در آن، یک سیکل مربوط به فونایشن هم در دامنه و هم در زمان باقی مانده تا سیکل فونایشن بعدی مشابه است. رگولاریته را در حالت قفل شده یا توقف به بهترین نحو می توان ارزیابی کرد، اما از روی فاز حرکتی نیز قابل تخمین زدن است. در حالت توقف اگر ارتعاش منظم باشد، تصویر استاتیک به نظر می رسد و اگر ارتعاش نامنظم باشد، لرزان یا مرتعش به نظر خواهد رسید. در حالت حرکت چنانچه ارتعاش نامنظم باشد، نور استروب قادر نیست به مقدار کافی فرکانس بنیادی را ردیابی کند و نمی تواند سرعت ایلومیناسیون را میزان نماید و لذا تصویر به صورت مرتعش و لرزان به نظر خواهد رسید.رگولاریته ارتعاش درست مثل تقارن، تنها با توصیف درصدی از مدت زمانی که ارتعاش منظم یا نامنظم است سنجیده می شود یا با توصیف رخدادهای نامنظمی. ارزیابی درجه آن از روی استروبوسکوپی مشکل است و نیازمند آنالیز آکوستیک می باشد. انسیدانس فقدان پریودیسیته با سن افزایش می یابد. Biever و Bless دریافتند85% از زنان سالخورده فاقد پریودیسیته هستند اما این رقم در زنان جوان 30% است. ارتعاش منظم به یک تعادل پایدار بین فشار پولمونری و چین های صوتی بستگی دارد. ارتعاش نامنظم می تواند بر اثر عدم تقارن خصوصیات مکانیکی چین های صوتی، شلی، تون ناپایدار ، یا نیروی ناسازگار ایجاد شود. برخی مثال ها از وضعیت بالا عبارتند از فلج (عدم تقارن)؛ یک کیست یا کارسینوم کوچک (هوموژنیته)؛ فلج یا ضایعه ادماتو(شلی)؛ دیس فونی اسپاسمودیک (SD) یا یک بیماری عصبی- عضلانی دیگر(تون) ؛ و بیماری ریوی عملکردی (نیروی ناسازگار).
سطح(تراز) بسته شدن عمودی
چگونگی تلاقی چین های صوتی بر روی صفحه به طور تیپیک برحسب on-plane یا off- plane سنجیده می شود. وقتی تراز بسته شدن عمودی چین های صوتی در حالت off-plane است، این وضعیت به طور تیپیک به دلیل تفاوت های نوروماسکولار بین چین ها (پارالیزی یا پارزی) یا در نتیجه تروما ایجاد می شود.

ادامه مطلب  ارزیابی رایگان اختلالات گفتاری در روستاهای کرج | اران (ساوجبلاغ)

Related posts