بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:سنجش های آکوستیک

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:سنجش های آکوستیک

آنالیز آکوستیک به منظور مستند سازی ابزوکتیو صدا ومقایسه نتایج
قبل و بعداز اعمال جراحی مورد استفاده قرارمی گیرد.سنجش های
آ کوستیک شامل فرکانس بنیادی .آ شفتگی .یا واریسیون سیکل به
سیکل درفرکانس ودامنه .حداثر دامنه فونایشن و سایر موارد
است.مقایسه معایناتی که در فواصل انجام می شود نیازمنداستفاده
از یک میکروفون وسیستم ضبط با کیفیت بالا به همراه تکنیک های
ضبط کاملا استاندارد و دستورالعمل های مشخص برای بیمار است .
اگرچه انواع مختلفی از سیستم های کامپیوتری برای آنالیز اکوستیک
وجود دارد اما فایده آ ن ها برای بیماران عادی چندان زیاد نیست .
تکرارپذیری سنجش های آکوستیک .ثانوی به واریاسیون در تلاش
بیمار محدود است .به علاوه اعتبار سنجش های آکوستیکی که برای
ارزیابی ارتعاش پریودیک طراحی شده اند درمورد صداهای دیس
فونیک زیر سوال است .زیرا دیس فونی از ارتعاش آپریودیک
حاصل می شود.

ادامه مطلب  گفتار درمانی تخصصی سه راه گوهردشت سیاوش عطائی کرج 09121623463 Risk and evelopment and Course Prognostic Factors

Related posts