بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410 :بستن گلوت

بهترین مرکز استروبوسکوپی کرج:09358298410:بستن گلوت

بستن گلوت به وسیله Montgomeryشرح داده شد.در این پروسیجر حنجره در سطح طناب های صوتی حقیقی و کاذب بسته می شود.ابتدا یک تیروتومی میدلاین انجام می شود تا اندولارنکس اکسپوز شود.طناب های صوتی حقیقی و کاذب ونتریکول ها وکمیسورهای خلفی از مخاط برهنه می شوند.از بخیه های موئوفیلامان غیر قابل جذب برای نزدیک ساختن سطوح گلوتی برای بستن گلوت استفاده می شود.علاوه بر این از سوچورهای قابل جذب برای نزدیک کردن حاشیه های طناب صوتی کاذب استفاده می شود.یک لوله تراکئوتومی لازم است.sasakiوسایرین با اضافه کردن یک فلاپ از عضله استرنوهایوئید برای فراهم ساختن یک لایه اضافه از بستن حنجره بستن گلوت را تعدیل کردند.نتایج بستن گلوت برای جلوگیری از آسپیراسیون بسیار خوب گزارش شده است(میزان موفقعیت نزدیک 95%).تنها یک گزارش از reversalموفق پروسیجر بستن گلوت وجود داشته است.مزایای پروسیجر بستن گلوت میزان موفقیت بالایی از پیشگیری آسپیراسیون امکان بلع و برگشت پذیری بالقوه هستند.هرچند تنگی گلوت reversalرا با مشکل مواجه می کند.معایب پروسیجر بستن گلوت عبارت است از نیاز به رویکرد ترانس سرویکال و تیروتومی از دست رفتن فونایشن نیاز به تراکئوتومی و آسیب اندولارنژیالی که طناب های صوتی حقیقی را درگیر می کند.انجام پروسیجر به لحاظ تکنیکی چالش برانگیز است:مشکل ترین مرحله آن بستن گلوت با استفاده از الکترود های کاشتنی برای تحریک عصب ریکارنت لارنژیال در زمان بلع به عنوان یک متد جدید برای جلوگیری از آسپیراسیون بدون دستکاری جراحی اندولارنکس پیشنهاد شده است.در راستای مزیت قابل توجه حفظ تنفس و فونایشن یک گزارش اولیه از دو بیمار مبتلا به سکته مغزی از کارایی این روش در کنترل آسپیراسیون حکایت می کند.

 

ادامه مطلب  دکتر فاطمه سلیمانی دوگاهه تخصص زنان و زایمان در کرج

Related posts