بهترین مرکز توان بخشی در کرج:میوپاتی ها

بهترین مرکز توان بخشی در کرج:میوپاتی ها

درماتومیوزیت ها، دیستروفی عضلانی و میوپاتی های متابولیک، نمونه هایی از میوپاتی هستند. درماتومیوزیت ها با درماتیت به همراه ضعف عضلانی تظاهر می کنند. این بیماری ممکن است با سرطان ریه، لوپوس یا پولیومیلیت همراه باشد. دیستروفی های عضلانی از نظر سن شروع و توزیع آناتومیک درگیری با هم فرق می کنند. نوع شیرخواران اغلب با ضعف اکولوفارنژیال تظاهر می کند. میوپاتی های متابولیک ممکن است از اختلالاتی در اسیدمالتاز، آنزیم شاخه ساز و سیتوکروم C اکسیداز ناشی شوند. همچنین برخی میوپاتی های اپیزودیک همراه با پارالیزی پریودیک نیز وجود دارند که بر اثر داروها ایجاد می شوند.

ادامه مطلب  دکتر محمد کاظم بخشنده فوق تخصص مغز و اعصاب کودک|مرکز تخصصی گفتار توان گستر البرز 09121623463

Related posts