بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:ارزیابی و درمان اختلالات هیپرفانکشنال

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:ارزیابی و درمان اختلالات هیپرفانکشنال

بیماران در صورتی در طبقه بندی مبتلایان به اختلالات حرکتی قرار می گیرند که اختلاتی در برنامه ریزی حرکتی داشته باشند که منجر شود به کم بودن حرکت (آکینزی یا برادی کینزی)بیش از حد یا هیپرفانکشنال بودن حرکت (هیپر کینزی)یا ترکیبی از هر دو وضعیت خطاهای برنامه ریزی حرکتی از نوع هیپرکینتیک می توانند اسپاسم ترمور.تکانش تیک و نیز علائم مرتبط با عضو درگیر را در بدن ایجاد کنند.بیماران مبتلا به اختلالات حرکتی همراه با حنجره به طور ایده ال به وسیله یک اتولارنگولوژیست ویک نورولوژیست متخصص در اختلالات حرکتی مورد ارزیابی قرار میگرند.این ارزیابی باید دربرگیرنده معاینه کامل سرو گردن معاینه عصبی و فیلم برداری ویدیوئی از معلولیت های عملکردی با هدف بایگانی کردن آنها باشد.الکترومیوگرافی (EMG )تصویر برداری رزونانس مغناطیسی ((MRIو آنالیز خون چنانچه در ارزیابی اولیه در آنها نیاز باشد انجام خواهند شد. یک رویکرد همه جانبه با شرکت تخصص های متعدد شامل اتولارنگولوژیست و نورولوژیست و پاتولوژیست گفتار کلید تشخیص و درمان موفق اختلالات هیپرفانکشنال حنجره است.

ادامه مطلب  گفتار درمانی کودک 2 ساله:حقیقتی زشت در مورد مسواک شما

Related posts