بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:رفلکس های سیرکولاتوری

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:رفلکس های سیرکولاتوری

تحریک حنجره می تواند سرعت ضربان قلب و فشار خون را تغییر دهد. طی القای بیهوشی عمومی، انتوباسیون اندوتراکئال می تواند موجب برادی کاردی شود.نتیجه مستقیم تحریک تجربی حنجره بر فشار خون، هیپرتانسیون است؛ هرچند در شرایط بالینی، آثار برادی کاردی یا اکتوپی معمولا غلبه می کند و نتیجه نهایی، هیپوتانسیون خواهد بود . در بیماران مبتلا به آپنه انسدادی خواب، ممکن است فشار منفی راه هوایی،رسپتورهای حنجره را آنقدر شدید تحریک کند که آریتمی قلبی اتفاق افتد. تجربه بر روی حیوانات نشان می دهد بازوی آوران، عصب لارنژیال فوقانی است زیرا ترانزکشن این عصب سبب از بین رفتن پاسخ های قلبی عروقی می شود. بازوی آوران برادی کاردی، عصب واگ است و بازوی وابران برای افزایش فشار خون، فیبرهای عصب سمپاتیک هستند اما ارتباطات عصبی مرکزی دخیل در این ماجرا هنوز شناخته نشده اند.

ادامه مطلب  گفتار درمانی تخصصی سه راه گوهردشت سیاوش عطائی کرج 09121623463 Diagnostic Markers

Related posts