بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:عملکرد هنگام تکلم

بهترین کلینیک توان بخشی در کرج:عملکرد هنگام تکلم

تکلم انسان نیازمند عملکرد هماهنگ دهان، فارنکس، حنجره، ریه ها، دیافراگم و عضلات شکم و گردن است. سه جزء بنیادی در این فرایند وجود دارد: فونایشن، رزونانس و آرتیکولایشن. فونایشن عبارت است از تولید صوت به وسیله ارتعاش چین های صوتی. رزونانس عبارت است از القای ارتعاش در سایر بخش های مجرای صوتی به منظور تنظیم برون ده حنجره. آرتیکولایشن عبارت است از شکل گیری صوت در قالب کلمات

ادامه مطلب  گفتاردرمانی09121623463 | تهران بزرگراه جلال آل احمد فرعی جهاد

Related posts