بهترین کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی در کرج:اختلالات هیپرفانکش دیس تونی

بهترین کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی در کرج:اختلالات هیپرفانکش دیس تونی

دیس تونی یک اختلال حرکت است که با انقباض های کنترل نشده درهرگروه عضلانی اختیاری از عضلات همراه است وبه یک وضعیت چرخشی یا حرکات تکرارشونده می انجامد.علایم بالینی متنوعند و به عضلات ویژه ای که درگیرند وبه این که آیا انقباضات ممتد یا متناوب هستند بستگی دارد.ممکن است دیس تونی ها به صورت کانونی ناحیه ای یا ژنرالیزه باشند.دیس تونی ها به صورت اولیه (ایدیوپاتیک) یا در نتیجه صدمه توکسیسیته سکته یا مجموعه ای از سندرم های ارثی نورولوژیک طبقه بندی می شوند.دیس تونی ایدیوپاتیک با هیچ ناهنجاری نورولوژیک دیگری همراه نیست.لذا کشف هرگونه علایم نورولوژیک دیگر یک ارزیابی جامع از وضعیت غیرنرمال زمینه ای را ضروری می سازد.
به نظر می رسد دیستونی اسپاسمودیک یک دیس تونی کانونی در حنجره باشد.بیماران مبتلا به دیس تونی ژنرالیزه تر که درگیری حنجره نیز دارند دچار دیس فونی اسپاسمودیک ایدیوپاتیک قابل افتراق است.سندرم Meige sیک دیس تونی ناحیه ای در سر و گردن ایت و ممکن است در بیماران مبتلا به بلفارواسپاسم دیس تونی اوروماندیبولار تورتیکولی یا دیس فونی اسپاسمویک مشهود باشد.دیس تونی لارنژیال معمولا به مسدود شدن اسپاسمودیک چین های صوتی حین تکلم می انجامد مه به نوبه خود به ایجاد یک صدای همراه با زور وخفه یا دیس فونی اداکتور منجر میشود.عده کمتری از بیماران مبتلا به دیسفونی ابداکتور هستند به همراه باز شدن متناوب یا طول کشیده حنجره هنگام تکلم .دیس فونی ابداکتورسبب ایجاد شکستهای نفسی در صدا یا صدای نجوا گونه می شوند.فرم دیگر دیس تونی لارنژیال دیس تونی تنفسی اداکتوراست که در آن بیماران چین های صوتی خود را هنگام دم اداکت می کنند.این عمل سبب استریدور ودیس پنه میشود اما چنین بیمارانی هیپوکسیک نمی شوند و به بوتولینیوم در عضلات درگیر یک روش کارآمد برای کاستن از علایم بیماران مبتلا به دیس تونی است به ویژه بیمارانی که مبتلا دیس فونی اسپاسمودیک اداکتور هستند.

ادامه مطلب  بهترین کلینیک های درمان موثر لکنت درشهر هشتگرد 09121623463

Related posts