بهترین کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی در کرج:عملکرد نرمال

بهترین کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی در کرج:عملکرد نرمال

تقعر در صفحه کرونال شکل گیری یک مجرای هوایی همگرا را به دنبال دارد. کنترل طول و تانسیون برای تولید inflection های نرمال درPitch و تون لازم است. در نبود چنین کنترلی، ممکن است صدا به صورت flat یافاقد بیان درآید یا به وسیله شکست های کنترل نشده در Pitch ، از شکل خود خارج شود.مخاط چین های صوتی باید قابلیت ارتجاع داشته باشد تا بتواند آزادانه ارتعاش کند. تمام این موارد که برای فونایشن موردنیاز هستند به ویژه مورد آخر، براثر دیس فانکشن نورولوژیک در معرض اختلال هستند.
رزونانس در واقع تعدیل فونایشن برای تولید صداست. صدای خالص تولیدشده، آن گونه که به وسیله چین های صوتی تولید می شود، به صدای انسان شباهتی ندارد وبیشتر به یک صدای گوش خراش و ناخوشایند شبیه است. این صدا بر اثر رزونانس ایجاد شده در سر، گردن و قفسه سینه، تعدیل می شود تا این که فرکانس های مربوط به آن به طور انتخابی تقویت یا تضعیف شوند. رزونانس صوتی عمدتا به وسیله آناتومی تعیین می شود، اما تا حد قابل توجهی نیز بر اثر فعالیت حرکتی فارنکس، کام نرم و حفره دهان شکل می گیرد. از این قانون در گفتاردرمانی با هدف دستیابی به صداهای قوی تر در بیماران دچار عملکرد مختل استفاده می شود. برخی اختلالات نورولوژیک نظیر ALS، سکته مغزی، سندرم گیلن باره، به رزونانس صوتی تغییریافته می انجامند. ویژگی های صوتی در صدای بیماران مبتلا به این گونه بیماری ها می تواند یک علامت فیزیکی با ارزش برای تشخیص زودرس باشد.
آرتیکولایشن عبارت است از شکل پذیری صدا در قالب کلمات به واسطه عملکرد لب ها، زبان، کام، فارنکس و حنجره. آرتیکولایشن نسبت به اختلال نورولوژیک بسیار آسیب پذیر است. در حالی که دیزآرتری در کودکان اغلب بر اثر نقص در شنیدن ایجاد می شود، دیزآرتری اکتسابی در بزرگسالان معمولا مطرح کننده یک اختلال نورولوژیک است. دیزآرتری می تواند نتیجه ای از برون ده حرکتی مختل نظیر ضعف، فلج یا عدم هماهنگی باشد. همچنین ممکن است دیزآرتری از نقایص شناختی یا زبانی و یا از آپراکسی گفتاری ناشی شود.

ادامه مطلب  گفتار درمانی تخصصی سیاوش عطائی کرج 09121623463 Functional Consequences of Non-REM Sleep Arousal Disorders

Related posts