بهترین کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی در کرج:هیپوفانکشنال پارالیزی/ پارزی چین های صوتی

بهترین کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی در کرج:هیپوفانکشنال پارالیزی/ پارزی چین های صوتی

فلج حنجره اغلب از صدمه به قسمت دیستال عصب در گردن یا قفسه سینه ناشی می شود.علل احتمالی عبارتند از تروما، تومورها و آنوریسم ها. اختلالات مرکزی دیگری که می توانند پارالیزی/ پارزی در چین های صوتی ایجاد کنند عبارتند از سیرنگوبولبی، مالفورماسیون آرنولدکیاری، سکته(از جمله سندرم لترال پست مدولاری والنبرگ، مسدود شدن PICA) و دیگر اختلالات نورون حرکتی تحتانی.

ادامه مطلب  بهترین مرکز گفتار درمانی در کرج:آنچه درباره گروه خونی تان نمی دانستید

Related posts