بهترین کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی در کرج:اختلالات نوروماسکولار جانکشن (اختلالات پیوستگاه عصب و عضله)

بهترین کلینیک کاردرمانی و گفتار درمانی در کرج:اختلالات نوروماسکولار جانکشن (اختلالات پیوستگاه عصب و عضله)

این بیماری ها عبارتند از میاستنی گراو(MG) و با شیوع کمتر بیماری ایتون لامبرت. عضلات بر اثر استفاده به سرعت خسته می شوند. میزان بروز MG، کمتر از 10 به ازای 100،000 نفر است. شکایت های خاص بیماران بسته به توزیع عضلات درگیر می تواند متنوع باشد. بسیاری از بیماران دچار پتوز یا دوبینی هستند، زیرا عضلات چشم بیش از همه تحت تاثیر قرار می گیرند. گاهی نیز بیماری محدود به حلق است و بیماران در سخن گفتن، نفس کشیدن یا بلع مشکل دارند. در این گونه بیماران معاینه دقیق حنجره و کام می تواند خستگی بر اثر حرکات مکرر را نشان دهد. به عنوان مثال اگر از بیمار بخواهید “ee-ee-ee” را تکرار کند، خستگی حنجره ایجاد می شود. الکترومیوگرافی و تست ادروفونیوم(Tensilon) برای تشخیص سریع و درمان به کار می روند. از آزمایش خون برای شناسایی آنتی بادی های ضد استیل کولین استفاده می شود. شناسایی زودرس این اختلال بسیار با ارزش است زیرا درمان طبی آن مؤثر و حافظ بقای بیمار است.

ادامه مطلب  فنی توئین |فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترسهرابیه 09121623463

Related posts