بهترین گفتاردرمانی در کرج:لارنگولوژی رفع اشکال

بهترین گفتاردرمانی در کرج:لارنگولوژی رفع اشکال

یک معاینه کیفی خوب به معنای آن است که تصویر میزان باشد به اندازه کافی بزرگ باشد تا ضایعات کوچک را نشان دهد و به قدر کافی روشن باشد تا جزییات را نمایش دهد(اما نه آنقدر روشن که آنها محو کند)رنگ کنتر است. برای افتراق ضایعات خفیف و تغییرات عروقی مهم است . به طور ایده ال یک معاینه دربرگیرنده هر دو نمای زاویه باز و زاویه بسته از چین های صوتی است.بخش استروبوسکوپیک معاینه باید دربرگیرنده چندین سیکل کامل استروبوسکوپیک درpitchو بلندی نرمال به علاوه مابقی پروتکل باشد(ارزیابی را ببینید)مشکلات در تصویربرداری و راه حل های آنها در جدول 1-3 فهرست شده اند.
اندوسکوپ های فلکسیبل فوائد
مزیت اصلی اندوسکوپ فلکسیبل قابلیت آن در نشان دادن حنجره هنگام تکلم و آواز خواندن است.درمقایسه با اندوسکوپ ریجید شکاف گلوتی با دقت بیشتری قابل توصیف است زیرا زبان و گردن در وضعیت به پزشک اجازه می دهد حفره بینی و ورودی ولوفارنژیال را طی همان معاینه ارزیابی کند. هنگامی که مسئله مورد نظر به حرکت مربوط می شود تا بررسی ساختار و سلامت مخاطی اندوسکوپی فلکسیبل ترجیح داده می شود. این وسیله به ویژه در اختلالاتی نظیر دیس فونی اسپاسمودیک سودمند است که مشکل صوتی هنگام تکلم آشکار تر از زمان ادای اصوات کشیده است.همچنین در یررسی اختلال حرکت چین های صوتی نیز مفید است:از بیمار خواسته می شود از طریق بینی نفس بکشد تا معاینه کننده بتواند تغییرات حرکتی اندک را ارزیابی کند.

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج جهانشهرخیابان جمهوری گلستان۱۱

Related posts