بهترین گفتاردرمانی در کرج:لارنگولوژی:ارزیابی ارزیابی با استفاده از نور ممتد

بهترین گفتاردرمانی در کرج:لارنگولوژی:ارزیابی ارزیابی با استفاده از نور ممتد

مقدمه
پارامترهای اندوسکوپیکی که تنها نیازمند نور ممتد هستند (نه استروبوسکوپی) عبارتند از ساختار حنجره، حرکت آریتنویید و چین صوتی، رنگ وکمیت موکوس، واسکولاریته، تغییر در ارتفاع حنجره یا موقعیت هنگام فونایشن، حفره سوپراگلوتیک یا کمپرسیون و دفورمه شدن لبه چین های صوتی. وظایف بیمار هنگام انجام این بخش از معاینه عبارت است از تنفس در حال استراحت، تنفس عمیق، سرفه آسان یا صاف کردن سینه و دیادوکوکینزی(DDK) حنجره که به معنی تکرار سریع صدای«ایی» با توقف های گلوتی بین تولید آن است. تکرار مکرر ادای یک«ایی» کوتاه و متعاقب آن یک استشمام سریع از راه بینی چنانچه اندوسکوپ فلکسیبل به کار رود از بیمار خواسته می شود. دیادوکوکینزی حنجره یک معیار مفید است و سرعت تولید چهار تاشش سیلاب در ثانیه، نرمال تلقی می شود. اشکال در ادای صحیح و ریتمیک حالت شروع / خاتمه صدا در بیماران مبتلا به اختلالات نورولوژیک دیده می شود. یک پروتکل نمونه در چهارگوش 1-3 ارائه شده است.
ساختار حنجره
والکولا، سینوس های پیریفورم، اپی گلوت، چین های آری اپی گلوتیک، چین های ونتریکولار و حاشیه خلفی گلوتی باید معاینه شود. ناهنجاری ها و ناقرینگی هایی در ساختار حنجره دیده می شود. اپی گلوت امگا شکل، یک واریاسیون شایع در مردان به شمار می رود اما در زنان نادر است. علایم تحریک حنجره یا ریفلاکس اکستراازوفاژیال احتمالی مشاهده می شوند که عبارتند از ادم، اریتم، نامنظمی های سطحی و ضایعاتی در خلف حنجره. ویژگی این علایم برای ریفلاکس هنوز در حال ارزیابی است. به طور ویژه ، میله اینتراآریتنویید، اریتم دیواره مدیال آریتنویید و سنگفرشی شدن دیواره خلفی فارنکس در تعداد قابل توجهی از داوطلبان «نرمال» مشاهده شده است.َ

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج عظیمیه خیابان یاس غربی

Related posts