بهترین گفتاردرمانی در کرج:میوکلونوس

بهترین گفتاردرمانی در کرج:میوکلونوس

میوکلونوس به حرکات ناگهانی، کوتاه و شوک مانندی گفته می شود که به وسیله انقباضات عضلانی (میوکلونوس مثبت) یا مهار انقباضات( میوکلونوس منفی،آستریکسیس) ایجاد می شود واز سیستم عصبی مرکزی منشا می گیرد. توئیچ های عضلانی فاسیکولاسیون ها بر اثر ضایعات نورون حرکتی تحتانی از این تعریف کنار گذاشته می شوند. از نظر پدیده شناسی، پرش های مشابه عضلانی نیز ممکن است به واسطه ضایعات عصبی یا شبکه ای محیطی ایجاد شوند.
1. میوکلونوس برانکیال یا اکولوپالاتال به علایم میوکلونوس اشاره می کند که ساختارهای کرانیال را درگیر می کنند. حرکت غیرارادی و معمولا ناآگاهانه کام نرم و فارنکس در حفره دهان قابل رؤیت است. کاوش های بیشتر اغلب به شناسایی پرش های همزمانی منجر شده است که چشم ها، صورت، کام، حنجره، دیافراگم، گردن، شانه و بازو را درگیر می کنند. شکایت بیمار مبنی بر وجود صدای کلیک در گوش ها ممکن است به دلیل درگیری لوله استاش و عضلات تنسورولی پالاتینی باشد که اولین شرح داده شد.Politzer وسپس Mullerبار درقرن 19به وسیله
صدای کلیک را اغلب اعضای خانواده و فرد معاینه کننده می شنوند.درگیری حنجره می تواند یک الگوی منقطع در گفتار ایجاد کند که شبیه چیزی است که در دیس تونی یا ترمور حنجره شنیده می شود(مشاهدات فردی).معاینه طناب های صوتی اغلب اداکسیون وابداکسیون آهسته و ریتمیک طناب های صوتی را نشان می دهد که زمان بندی و فرکانس آن ها نظیر انقباضات کام نرم، فارنکس و گاهی دیافراگم است. این مساله باعث ایجاد الگوی منقطع گفتارو دیس ریتمی تنفس می شود. دیس فانکشن تهویه ای نیز ثبت شده است.
اگرچه میوکلونوس معمولا به درمان دارویی جواب نمی دهد، اما موارد انفرادی گزارش شده است که به درمان با سروتونین ، کاربامازپین، کلونازپام، تترابنازین و تری هگزی فنیدیل پاسخ داده اند. چندین بیمار علامت دار که به درمان دارویی پاسخ نمی دادندبا تزریق لوکال توکسین بوتولینیوم در عضلات تیروآریتنویید تحت درمان قرار گرفتند.

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج مهرویلا میدان امام خمینی فرعی رودکی – سیستم آموزش آنلاین گروه توانبخشی گفتار توان گستر

Related posts