بهترین گفتار درمانی درکرج:لبه های چین صوتی

بهترین گفتار درمانی درکرج:لبه های چین صوتی

شکل لبه چین صوتی را می توان براساس دومقیاس امتیاز دهی کرد:مستقیم /سست و خشن/ نامنظم. همراه با امتداد مستقیم/ سست باید ناهنجاری ها را بیشتر تشریح کرد نظیر محدب یا مقعر، به همراه میزان انحراف. تقعر معمولا با عنوان خمیدگی توصیف می شود.

ادامه مطلب  گفتاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463 | تهران جنت آباد بزرگراه ستاری فرعی باهنر

Related posts