بهترین گفتار درمانی در کرج:ضایعات کورتیکال

بهترین گفتار درمانی در کرج:ضایعات کورتیکال

ضایعات کوتیکال که ممکن است بر اثر سکته، تومور یا تروما ایجاد شود، حافظه را دچار اشکال و طراحی و اجرای فعالیت ها را مختل می کند. به دلیل تجسم دوطرفه و منتشر ساختارهای لارنژیال در کورتکس،ضایعات کورتیکال از قبیل آن هایی که بر اثر تومور یا سکته ایجاد می شوند، فلج شل یا سفت ایجاد نمی کنند. برخی از بیماران، آفازی یا آپراکسی در کلام را تجربه می کنند. آمبولی های منتشر نظیر آن هایی که پس از عمل بای پس قلب اتفاق می افتد ممکن است به ابداکسیون طول کشیده بیانجامند و این می تواند آفونی ایجاد کند. اداکسیون نامناسب چین های صوتی به همراه دم می تواند علامت استریدور دمی ایجاد کند.

ادامه مطلب  انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل

Related posts