بهترین گفتار درمانی در کرج:چکار کنم دخترم دست به وسایل خونه نزنه خدایا بریدم دیگه

بهترین گفتار درمانی در کرج:چکار کنم دخترم دست به وسایل خونه نزنه خدایا بریدم دیگه

خانوما تورو خدا به دادم برسید چکار کنم مردم از بس دخترم توی کابینت و کمد و سر کشو و توی یخچال و بالای میز میره و هرچی دستش میرسه بر میداره و یا پرت میکنه روی زمین. مرتب هم آب میریزه روی زمین و روی فرش.از دستش هیچی ندارم به خدا گاهی شده به خاطر اینکه دست نزنه بل حواس پرت یه چیزی رو جایی گذاشتم و دیگه پیدا نکردم.سرویس جواهراتم رو از دستش قایم کردم از بس حواسم پرت بود معلوم نیست چکار کردم که نیست و نابود شده.خسته شدم دیگه دیگه بریدم.خیلی باهوش و با ادبه ولی اصلا نمیفهمه چرا نباید دست نزنه مدام تکرار میکنه که نباید دست بزنم کار بدیه ولی همون لحظه دوباره شروع میکنه

ادامه مطلب  لیست بهترین مراکز شنوایی شناسی تهران | شهرک دانشگاه

Related posts