بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:ظرفیت ارتعاشی چین های صوتی

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:ظرفیت ارتعاشی چین های صوتی

خصوصیات فیزیکی چین های صوتی ضروری هستند. به هنگام فونایشن نرمال مخاط به طورآزادانه بر روی لیگامان صوتی زیرین و عضله ووکالیس نوسان می کند.بررسی های بافت شناختی مهمی که به وسیله Hiranoانجام شد نشان دادکه این ممکن است زیرا مخاط و عضله به واسطه یک لایه مخصوص از بافت همبند که به عنوان جاذب شوک عمل می کند از هم جدا می شوند. این بافت بسیار تخصص یافته با غلظت های مخطط از رشته های الاستین و کلاژن مشخص می شود.سطحی ترین لایه از رشته های کلاژن و الاستین که به صورت شل به هم پیوسته اند تشکیل شده است. این لایه با نام فضای Reinkeنیز شناخته می شود. لایه میانی عمدتا از رشته های الاستیک ترکیب یافته و لایه عمقی از رشته های کلاژن که متراکم در کنار هم قرار گرفته اند ساخته شده است . لایه میانی و عمقی جمعا لیگامان صوتی را می سازند.

ادامه مطلب  گفتار درمانی تخصصی سه راه گوهردشت سیاوش عطائی کرج 09121623463 Development and Course

Related posts