بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:ورودی حسی برای کنترل کلام

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:ورودی حسی برای کنترل کلام

یک مکانیسم مشهود برای کنترل برون ده فونایشن هنگام تکلم فید بک شنوایی است. این ورودی حسی به ویژه هنگامی اهمیت دارد که فرد در حال یادگیری تکلم است و گرنه برای استفاده روزمره ضروری نیست.افرادی که پیش از زبان باز کردن ناشنوا هستند هرگز نمی توانند به طور کامل با صدای نرمال تکلم کنند در حالی که کسانی که پس از زبان باز کردن ناشنوا می شوند قادرند الگو های تکلم نرمال را به طور نسبی حفظ کنند که علت آن تا حدی به تولید کلام بالیستیک مربوط می شود اما احتمالا به دلیل استفاده از ایماء واشاره های غیر شنوایی برای فید بک است. مثالی برای اهمیت ایماءواشاره های غیر شنوایی در کنترل صوت عبارت است ا ز توانایی خوانندگان خوب تعلیم دیده برای کنترل درست pitchو بلندی صدایشان حتی هنگامی که خودشان نمی توانند صدای خودشان را بشنوند. حس لامسه ای که ارتعاشات القاء شده در صورت دهان و قفسه سینه را دریافت می کند یک cueمهم محسوب می شود.رسپتورهای حسی متعددی در حنجره وجود دارند که به این گونه cue ها پاسخ می دهند نظیر فشار هوا و حرکت مفصل اما میزانی که در آن حد حس حنجره کنترل صوت را تحت تاثیر قرار می دهد شناخته نشده است.

ادامه مطلب  گفتار درمانی تخصصی سیاوش عطائی کرج 09121623463 Associated Features Supporting Diagnosis

Related posts