بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:عملکرد حنجره هنگام تنفس

بهترین گفتار درمانی وکاردرمانی در کرج:عملکرد حنجره هنگام تنفس

اصلی ترین و ابتدایی ترین عملکرد حنجره محافظت از راه هایی تحتانی است.طی تکامل حنجره در ابتدا به صورت یک اسفنکتر برای جلوگیری از ورود آب به راه هوایی ماهی ریه دار ظاهر شد.در ادامه عضلات اتساع کننده به وجود آمدند تا فعالانه حنجره تنها یک دریچه برای باز و بسته کردن نیست بلکه یک مقاومت متغیر که قادر است جریان هوا را تنظیم کند محسوب می شود.سایر عملکردهای حنجره یک ارگان حسی نیز به شمار می رود:درباره عملکرد راه هوایی و میزان پاکی وخلوص هوای استنشاق شده اطلاعاتی ارائه می دهدو در بازوی آوران بسیاری از رفلکس ها نقش دارد.

ادامه مطلب  بررسی تاثیر نقایص شناختی در مهارت های کلامی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی|گفتار توان گستر کرج

Related posts