بهترین گفتار درمانی کرج:فصل مستندسازی دیداری حنجره 3

بهترین گفتار درمانی کرج:فصل مستندسازی دیداری حنجره 3

مقدمه
در این فصل به شرح تجهیزات و تکنیک های مربوط به مستند سازی ویدئویی حنجره و نحوه تفسیر و آنالیز تصاویر حاصل از آن خواهیم پرداخت.ویدئواندوسکوپی حنجره با یا بدون استروبوسکوپی برای تشخیص و مستند سازی اختلالات صدا و حنجره به کار می رود و با کمک آن می توان تغییرات را در طول زمان پیگیری و برای صدادرمانی و نفس درمانی، بیوفیدبک فراهم کرد؛در واقع این یک ابزار بالینی است که می توان از آن در مطب برای بررسی ساختار چین های صوتی و عملکرد ماکروسکوپیک آن ها استفاده کرد. استروبوسکوپی یک تکنیک نوری است که به پزشک کمک می کند تا به بررسی رابط”«body – cover” و الگوهای ارتعاش بپردازد و در توصیف بیماری مخاطی و اثر آن بر ارتعاش چین صوتی روشی باارزش محسوب می شود.استروبوسکوپی برای تعیین بسته شدن گلوت و انعطاف پذیری مخاطی و همچنین استنباط از تانسیون و گاهی شناسایی ضایعات به کار می رود.اندوسکوپ های ریجید وفلکسیبل با هر دو منبع نوری ممتد و استروبوسکوپیک مورد استفاده قرار می گیرند.این که از نور ممتد یا استروب استفاده شود یا این که اندوسکوپی ریجید یا فلکسیبل مورد استفاده قرار گیرد بستگی به آن دارد که فرد معاینه کننده بیشتر علاقمند است ساختار ماکروسکوپیک و عملکرد را ارزیابی کند یا قصد دارداز سلامت مخاط و الگوهای ارتعاش مطلع شود.به منظور ارزیابی جامع عملکرد حنجره اغلب از هر دو نوع معاینه ریجید و فلکسیبل همراه با مجموعه ای از وضعیت های صوتی و پروب های درمانی استفاده می شود.
ویدئوآندوسکوپی حنجره و استروبوسکوپی(LVES)یا ویدئواستروبوسکوپی در بسیاری از ایالت ها به وسیله یک اتولارنگولوژیست یا یک پاتولوژیست مجرب در زمینه گفتار- زبان قابل انجام است.هر تخصص چشم انداز و تمرین متفاوتی از روند انجام کار به نمایش می گذارد و جامع ترین معاینات به طور تیپیک در شرایط تیمی انجام می شوند. اتولارنگولوژیست مسئول ارزیابی سلامتی مخاطی و تشخیص پاتولوژی حنجره است:پاتولوژیست گفتاربه بررسی الگوهای ارتعاشی چین صوتی هنگام وضعیت های صوتی مختلف رفتار ساختارهای حنجره و سوپراحنجره هنگام فونایشن و چگونگی تغییر فیزیولوژی فونایشن براثر پروب های درمانی علاقمند است. همکاری اعضای تیم درمانی به مرورزمان باعث می شود تا از یکدیگر مطلب یاد بگیرند و به مهارت های مشترکی دست یابند. منافع و مضرات استفاده از اندوسکوپ های ریجید وفلکسیبل به همراه توصیه هایی پیرامون تکنیک و رفع اشکال آنها در قسمت اول این فصل شرح داده می شوند.در قسمت دوم به جزییات فرآیند ارزیابی به منظوراندوسکوپی واستروبوسکوپی خواهیم پرداخت.در قسمت پایانی راجع به تجهیزات لازم برای تصویربرداری از حنجره می پردازیم.

ادامه مطلب  گفتار درمانی تخصصی سه راه گوهردشت سیاوش عطائی کرج 09121623463 Diagnostic Features

Related posts