تخصصی ترین کلینیک گفتار درمانی و کاردرمانی در کرج:تفاوت دنیای دخترها و پسرها

مرکز گفتاردرمانی امیر ارامی , مراکز کاردرمانی و گفتاردرمانی, دکتر امیر آرامی موسیقی درمانی کاردرمانی گفتاردرمانی در کرج, گفتاردرمانی مهر آریا , کلینیک گفتاردرمانی,

تخصصی ترین کلینیک گفتار درمانی و کاردرمانی در کرج:تفاوت دنیای دخترها و پسرها

تفاوت دنیای دخترها و پسرها

عشق هرگز کافی نیست

علت تفاوت های گفتاری

گاه با آن که اختلاف طرزصحبت را به اختلاف قدرت جسمانی زن و مرد و

یا به تفاوت های شخصیتی میان آن ها نسبت می دهند، دلیل دیگر نیز

وجود دارد که می توان به آن ها اشاره کرد.

با توجه به شواهد موجود طرز صحبت زن و مرد به گونه ای است که انگار

از زمینه های فرهنگی جداگانه برخوردارند. زن و مرد از قانون بندی کاملاً

متفاوتی در بحث و تفسیر گفته های یکدیگر بهره می گیرند.

روش جامعه شناسان، مشکلات گفتاری را یا ناشی از اختلافات طرز

صحبت و گوش دادن اشخاص می دانند و یا آن را به چگونگی برداشت

یک طرف از صحبت طرف دیگر نسبت می دهند.

مبداء تفاوت های جنسی

دنیای دخترها

دوستی میان دخترها تا حدود زیاد مبتنی بر حرف زدن با یکدیگر است.

پژوهش هایی که در همین زمینه به عمل آمده نشان می دهد که

دخترها رعایت صحبت کردن و به دیگران فرصت صحبت کردن و تصدیق

صحبت های دوستان خود را راهی برای حفظ مناسبات برابر قلمداد

می کنند. بدین ترتیب، صحبت در حکم پل و نیروی پیوند دهندۀ دخترها

به یکدیگر است.

دخترها با صحبت دوست پیدا می کنند و یا به دوستی ها پایان می دهند.

در جمع آن ها و بخصوص اگر رابطۀ صمیمانه ای هم حاکم باشد، اطلاع

از اسرار یکدیگر، وسیلۀ تحکیم هر چه بیشتر دوستی است. دخترها

در مقایسه با پسرها احساسات عشق، نفرت، نگرانی، اندوه و غیره را

با آزادی بیشتری بروز می دهند.

دخترها در معاشرت با هم بحث و انتقاد را می آموزند، کمتر امر و نهی

می کنند زیرا دستورد دادن و امر و نهی کردن با برداشت آن ها از مساوات

مطابقت نمی کند.

در عین حال، یافتن دوستان جدید در میان دختران همسال موجبی است

تا دخترها با ذهنیت یکدیگر آشناتر شوند. به همین دلیل دخترها به تدریج

انگیزه ها و نیات دیگران را بهتر درک کرده، صحبت های آن ها را بهتر می فهمند.

دنیای پسرها

پسرها در گروه های بزرگتر و متشکل تری قرار دارند و برای سرگروهی و

سلطه جویی و موقعیت خود بهای بیشتری قایل هستند. پسرهای ضعیف

تر در میان همسالان خود از موقعیت به نسبت پایین تری برخورداند و به

خاطر این موقعیت ضعیف تر احساس حقارت می کنند. برخلاف دخترها،

دنیای اجتماعی پسرها از ژست گرفتن، برتری طلبی و خودنمایی تشکیل

می شود.

در صحبت های آن ها جملات دستوری از گونۀ (( بلند شو))، (( آن را

به من بده))، و جملات تمسخز آمیز نظیر(( چقدر خنگ هستی)) زیاد

شنیده می شود. پسرها همچنین به تهدید و قدرت نمایی علاقمندند.

گفتن جملاتی نظیر(( اگر ساکت نشوی با مشت به دهانت می زنم))،

میان پسرها بسیار متداول است. پسرها همچنین بیش از دخترها

مشاجره می کنند.

در حالی که دخترها از کلمات برای ایجاد روابط دوستانه استفاده می کنند،

برای پسرها صحبت وسیله ای برای سلطه جویی است. قدرتمندترین پسر

یک گروه لزوماً تنومندترین و پرزورترین آن ها نیست. در جمع پسرها ،

قدرتمندترین فرد کسی است که از مهارت های کلامی بیشتری برخوردار

است. پسرهای به اصطلاح (( چاخان)) اغلب با مضحکۀ دوستانشان روبرو

می شوند و باید پوزخندهای دیگران را تحمل کنند.

با توجه به تفاوتهای بسیار زیاد شیوه های کلامی میان دخترها و پسرها

عجیب نیست که صحبت میان آن ها به اصطکاک بکشد. صحبت یک

پسر زمینۀ استیلا جویی و رقابت طلبی دارد و حال آن که دختر بیشتر

مترصد صمیمیت و برابری است.

تفاوت دنیای دخترها و پسرها

خلاصۀ تفاوت ها

می توان تفاوت های مهم کلامی میان زن ها و مردها را که به ظاهر ناشی

از زمینه های فرهنگی متفاوت آن هاست، به شرح زیر خلاصه نمود:

-به نظر می رسد که زن ها برای ادامۀ گفتگو سؤال می کنند. و حال آن که در

نظر مردها سؤال، درخواست برای اطلاعات بیشتر است.

-زن ها از روی تمایل می خواهند ارتباطی میان آخرین حرف مخاطب خود و آن

چه خود باید بگویند، بوجود آورند.

-مردها معمولاً از این قاعده پیروی نمی کنند و به نظر می رسد که اغلب

بی توجه به گفته و اظهار نظر هم صحبتشان، حرف خودشان را می زنند.

به نظر می رسد که در نظر زن ها، صحبت پرخاشگرانه به مناسبات موجود

لطمه می زند و حال آن که برای مردها صحبت پر حرارت طرزی از گفتگوست.

-زن ها بیش از مردها عواطف و احساسات و اسرارشان را بروز می دهند و

حال آن که مردها بیشتر ترجیح می دهند در زمینه هایی با بار عاطفی کمتر،

نظیر ورزش و سیاست حرف بزنند.

-زن ها به صحبت و مشورت با یکدیگر علاقمندند وحال آن که مردها ترجیح

می دهند که زن ها به جای درد دل با آن ها مشکلات خود را رک و راست

مطرح کنند وراه حل بخواهند.

معانی متفاوت صحبت

برداشت متفاوت از صحبت، یکی از دلایل عمدۀ وجود انتظارات متفاوت میان

زن و شوهر است. زن ها اغلب انتظار دارند که شوهرشان شکل بهبود یافتۀ

بهترین دوستشان باشد. از این که شوهرانشان با آن ها درد دل کنند واز

اسرارشان حرف بزنند لذت می برند و برعکس، از لب فرو بستن شوهر و از

عدم ابراز احساسات او ناراحت می شوند.

با آن که بسیاری از شوهرها در ابراز صمیمیت در سطح توقع همسرشان

ظاهر نمی شوند، حقیقتی است که نسبت به سایر مردم با همسرشان

محرم تر هستند، در پاسخ به این سؤال که (( محرم ترین کس شما کیست؟ ))

اغلب مردها به زن هایشان اشاره می کنند و حال آن که زن ها صمیمی ترین

دوستشان را محرم می دانند.

در زمینۀ طرح اختلاف نیز زن و مرد با هم تفاوت دارند. مثلاً ، به اعتقاد

بسیاری از زن ها(( اگر بتوان صحبت کرد، می توان به زندگی ادامه داد.))

اما نظر مردها چیز دیگری است. به اعتقاد بسیاری از آن ها(( صحبت دربارۀ

زندگی زناشویی، نشانۀ موفق نبودن آن است)).

صحبت دربارۀ مسائل زندگی، بعضی ها، و بخصوص مردها را که راه حل های

عملی و سریع را ترجیح می دهند نارحت می کند. اما بسیاری از اشخاص و

بخصوص زن ها ترجیح می دهند که دربارۀ مسائل زندگیشان صحبت کنند.

برای آن ها، صحبت وسیله ای برای رسیدن به احساس همدردی و صمیمیت

است.

زن ومرد در برخورد با مسائل یکدیگر نیز واکنش های متفاوتی دارند. مثلاً

ممکن است زن به امید جلب محبت و همدردی شوهر گرفتاری خود را با

او در میان بگذارد. اما اغلب مشورت با شوهر به جایی نمی رسد. شوهر

که اغلب روحیۀ اقتصادی و بازرگانی دارد مترصد راه حل های عملی است.

طرز تلقی اشتباه زنش را به میان می کشد و برای اجتناب از هرگونه ناراحتی

احتمالی پیشنهاد می دهد.

در این شرایط، احتمالاً زن دلگیر می شود. بعید نیست پیش خود بگوید

(( چرا شوهرم متوجه نیست که خودم خیلی خوب می توانم با مشکل

پیش آمده برخورد کنم؟ چرا متوجه نیست که تنها منظور من مشورت با

اوست که اگر در گذشته تجربۀ مشابهی داشته، آن را با من در میان بگذارد؟ ))

در این شرایط، اگر شوهر در مقام انتقاد از رفتار زن حرفی بزند و طرز تلقی او

را مورد سؤال قرار دهد، همسرش را بیش از پیش ناراحت می کند. به

جای هر چیز دیگر، زن در این مواقع انتظار دارد که شوهرش رفتار او را در قبال

حادثه، مورد تأیید قرار دهد.

طرز ارتباط

در ادامه، نمونه هایی از رفتارهای مسئله ساز درج شده اند. در ستون سمت

راست، با توجه به اعداد داده شده، برای هر یک از رفتارهای همسرتان امتیازی

در نظر بگیرید.

0 صدق نمی کند-1 به ندرت-2 گاهی اوقات-3 اغلب- 4 همیشه.

در ستون میانی شدت نارحتی خود را با رعایت اعداد زیر مشخص کنید:

0 اصلاً ناراحت نمی شوم- 1 کمی ناراحت می شوم -2 تقریباً ناراحت می شوم – 3 خیلی ناراحت می شوم.

در ستون سمت چپ به هر یک از رفتارهای خودتان امتیاز بدهید.

طرز ارتباط

                                   همسرتان با شما                 مرا ناراحت می کند             شما با  همسرتان

1-گوش ندادن                 …………………….                  ………………………..             ……………………….

2-زیاد حرف زدن             ……………………..                  ………………………..            ………………………..

3-به قدر کافی حرف نزدن  …………………….                  ………………………..             ……………………….

4-قطع صحبت                …………………….                 ………………………..             ………………………

5-صحبت های مبهم        …………………….                 ……………………….             ………………………

6-حاشیه روی                …………………….                 ………………………              ……………………..

7-با بی تفاوتی گوش        …………………..                  ………………………              ………………………

کردن

8-تأیید نکردن               ……………………                 ………………………               …………………….

9-پرگویی                    …………………..                  ………………………               ……………………….

10-سکوت در موضوعات  …………………..                 ………………………..              ……………………..

حساس

11-تأکید بیش ازحد      ……………………                 ………………………                 ……………………

به موضوعات

12-سؤال کردن بیش   …………………..                   ……………………..                …………………….

از حد

13-سؤال نکردن به   …………………                 ……………………..                    ………………………

قدر کافی

14-ترک صحبت    …………………..               ……………………….                    ………………………

توجه: امتیازی دال بر نگرانی وجود ندارد. با این حال، اگر فکر می کنید که

در زمینۀ ارتباط با مشکلاتی روبرو هستید، امتیازات بدست آمده در پرسش

نامه می تواند راهنمای مناسبی برای شما باشد. با این حال، توجه داشته

باشید که برداشت شما از رفتار همسرتان می تواند نادرست و یا مبالغه آمیز باشد.

مسایل روانی در ارتباط

عبارات زیر را بخوانید و کنار هر عبارت، امتیازی از صفر تا چهار، با توجه به

تفاوت احساستان در نظر بگیرید. همسر شما هم باید این پرسش نامه را

تکمیل کند.

—-1-احساس می کنم که نمی توانم مسائلم را با همسرم در میان بگذارم.

—-2-برایم مشکل است که احساساتم را با همسرم در میان بگذارم.

—-3-نمی توانم خواسته ام را ابراز کنم.

—-4-حرف های همسرم را باور نمی کنم.

—-5-می ترسم همسرم از شنیدن حرف های من عصبانی شود.

—-6-همسرم حرف های مرا جدی نمی گیرد.

—-7-همسرم با من بد حرف می زند.

—-8-همسرم مایل نیست از خواسته هایم مطلع شود.

—-9-می ترسم اگر احساساتم را با همسرم در میان بگذارم از آن بر ضد

خود من استفاده کند.

—-10-می ترسم اگر اسرارم را با همسرم در میان بگذارم از آن بر ضد خود

من استفاده کند.

—-11-اگر احساساتم را بروز دهم، بعداً متأسف می شوم.

توجه: پرسش نامه به شما کمک می کند تا به مسائل خاص روانی یا شخصی

موجود میان خود وهمسرتان توجه کنید.

ادامه مطلب  ۱۷ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته در بیمارستان های حوزه تحت پوشش دانشگاه بستری شدند

Related posts