کلینیک گفتاردرمانی وکاردرمانی درکرج:تکلم بدون حنجره مدرن تکلم از فیستولTE

کلینیک گفتاردرمانی وکاردرمانی درکرج:تکلم بدون حنجره مدرن تکلم از فیستولTE

سرانجام تقریبا تمام بیماران لارنژکتومی می توانند به منظور توانبخشی گفتار تحت عمل پانکچر TE قرار گیرند.قابلیت ایجاد فیستول،مستقل از وسعت رزکسیون لارنژیال است و از این رو جرحان را برای این که به مارژین های انکولوژیک خود((خیانت کنند))تحت فشار قرار نمی دهند.پس از انجام رزکسیون گسترده هیپوفارنژیال و بازسازی با فلاپ های ناحیه ای ،نه تنها می توانند پانکچر TEرا با موفقیت انجام داد،بلکه می توان با استفاده از گرافیت های اینترپوزیشن گاستریک و کولونیک یا ژژونال ازاد،فیستول را ایجاد کرد.مهارت محدود بیمار وحدت ذهنی او ممکن است مانع از استفاده صحیح و مراقبت از یک پروتزTEشود یا ان را بغرنج سازد چرا که اینگونه بیماران قادر نیستند با استفاده از انگشت دهانه ها خود را مسدود سازند یا پروتز خود را تمییز کنند .گرچه کمی کردن ان مشکل است اما انگیزه بخشیدن به بیمار بزرگترین پیشگوی موفقیت در توانبخشی صداست و باید هنگام انتخاب گزینه های بدون حنجره مد نظر گرفت.در حالی که بیماران قدرت تکلم با پانکچرTE را بسیار سریع تر از تکلم ازوفاژیال کسب می کنند،ممکن است بیماران کم انگیزه در دوره اموزشی دچار ناامیدی شوند و با استفاده از حنجره مصنوعی عملکرد بهتری داشنه باشند.

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج کوی گلها خیابان بنفشه فرعی فجر 1 – سیستم آموزش آنلاین گروه توانبخشی گفتار توان گستر

Related posts