کلینیک گفتاردرمانی وکاردرمانی درکرج:پانکچر teاولیه

کلینیک گفتاردرمانی وکاردرمانی درکرج:پانکچر teاولیه

پس از انتخاب محل،یک کلامپ قائم الزاویه از طریق دیفکت فارنژیال در مری قرار داده می شود و بلافاصله در زیر محل انتخاب شده برتی پانکچر ،بر روی دیواره تراکئوازوفاژیال فشار داده می شود.با استفاده از تیغ شماره 11 برش عمودی کوچکی در دیواره تراکئال خلفی درست می شود تا امکان عبور کلامپ قائم الزاویه از طریق ان فراهم شود.با استفاده از کلامپ ،نوک کاتتر لاستیکی قرمزfr16 گرفته و به درون دیفکت فارنژیال کشیده می شود.از کاتتر های کوچک تر هم می توان استفاده کرد ولی ممکن است در دوره بعد از عمل گیر کنند و بسته شوند و در نتیجه ان،فیستول کوچکی ایجاد شود که باید ان را برای جایگذاری پروتز گشاد کرد.سپس کاتتر دوباره در جهت مری قرار داده شده و نوک ان به سمت معده عبور داده می شود.جراح باید با انگشت خود هر گونه تا خوردگی را در کاتتر برطرف کند و پس از جایگذاری ،با فلاشینگ ملایم به وسیله سالین استریل ،از باز بودن کاتتر یقین حاصل کند.کاتری که اجازه فلاشینگ اسان نمی دهد،در دوره بعد از عمل هم اجازه تغذیه پارنترال را نخواهد داد.پس از ان که دیفکت فارنژیال بسته شده دهانه به فلاپ های پوستی mature می شود.با استفاده از یک بخیه غیر قابل جذب ،کاتتر به پوست منضم می شود.درست نزدیک به محل پانکچر بر روی فلاپ پوستی سوپریور.این بخیه متنع از خروج تصادفی کاتتر هنگام سرفه می شود و نمیگذارد کاتتر،دهانه را مسدود کند .تجویز انتی بیوتیک ،تغذیه مفصل و مرتب تمیز نگه داشتن دهانه و مرطوب ساختن در دوره بعد از عمل،به حفظ یک فیستول سالم و ترسیع روند موکوزالیزاسیون کمک می کند.

ادامه مطلب  لیست بهترین متخصصین مغز و اعصاب کودک تهران | شهرک کوثر

Related posts