گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:لکنت

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:لکنت

لکنت یک اختلال نورولوژیک است. به دلیل آن که پدیده شناسی لکنت شامل استفاده غیرطبیعی ، غیرارادی و نامناسب عضلات مولد گفتار و در نتیجه روان نبودن کلام است،بنابراین بهتر است به عنوان یک اختلال حرکتی در نظر گرفته شود. حرکات غیرطبیعی و غیرارادی task specific هستند و ممکن است حرکات، تکرارشونده و استرئوتایپی باشند. لکنت در سه زیر مجموعه از گفتار رخ می دهد: مربوط به تنفس ، مربوط به فونایشن و مربوط به آرتیکولایشن . لکنت در نتیجه افزایش تانسیون در این سه زیر مجموعه ایجاد می شود و باعث حرکت بسیار سریع و بسیار دور عضلات می شود. این تانسیون افزایش یافته در عضلات به ایجاد وضعیت هایی می انجامد که بیش از انتظار طول می کشند یا در حرکات تکرار شونده و سریعی از همان وضعیت هستند. ممکن است بیماران اساسا سیستم های فوکال (مربوط به فونایشن، مربوط به تنفس یا مربوط به آرتیکولایشن) داشته باشند یا علامت اتولوژی سگمنتال شامل دو یا سه ناحیه داشته باشند. به علاوه ممکن است سایر عضلات کرانیال به طور نادرست منقبض شوند؛ از جمله پلک ها و سایر عضلات مربوط به بیان چهره. در یک گزارش، لکنتی که پس از آن، دیس تونی باز شدن فک ایجاد شده، شرح داده شده است.
محرک های در حال رقابت مانند تحریک عاطفی، محرک های حسی، اعمال حرکتی(مثل راه رفتن) یا استفاده از الگوهای ریتمیک(مثل یک metronome) بر روانی گفتار می افزایند. حالت های بدیع سخت گفتن مانند آواز خواندن، صحبت با صدای sing – song، استفاده از یک مونوتون، فریاد کشیدن، کاربرد یک لهجه خارجی و استفاده از آرتیکولایشن واضح یا مبهم نیز بر روانی گفتار در یک بازه زمانی می افزایند. فشارهای ارتباطی نظیر ابعاد مستمعین، واکنش های شنونده، نگرانی از تایید اجتماعی، فشار زمان و مهلت فرد دچار لکنت برای انتقال پیام به شنونده، همگی از عواملی هستند که لکنت رابیشتر می کنند. استفاده از داروهای ضدافسردگی روانی گفتار را بیشتر نمی کند. بسیاری از افراد دچار لکنت به گفتاردرمانی مرسوم و تمرین های آن پاسخ می دهند. برخی بزرگسالان علی رغم داشتن سابقه طولانی درمان، هنوز دچار لکنت همراه با بلوک گلوتی هستند. درمان عضلات تیروآریتنویید در گروهی از بیماران دچار لکنت و بلوک گلوتی با نتایج امیدوار کننده همراه بوده است. تجویز توکسین بوتولینیوم با دوز
اندک(1 واحد یا کمتر، دو طرفه) در 50% از بیماران باعث بهبودی شده است. تعداد بلوک های گلوتی و طول مدت بلوک های گلوتی با درمان به طور قابل توجهی کاهش می یابد.
با استفاده از ابزار های درون گوشی که فیدبک شنوایی را تغییر می دهند، پیشرفت های بسیار چشمگیری در درمان لکنت، حاصل شده است. با استفاده از هردو نوع فیدبک شنوایی (تاخیری و تغییر فرکانس) بهبودی قابل توجهی در روانی و طبیعی بودن گفتار حاصل شده است. ابزاری که درون کانال گوش قرار می گیرد، یک شیفت در 500+ در ترکیب با فیدبک شنوایی ، تاخیری Hz فرکانس معادل
معادل 60 میلی ثانیه ایجاد می کند. بهبودی در بیماران جوان و بزرگسال مشاهده شده است و این ابزارها با نام تجاری
در بازار به فروش می رسند.speechEeasy

ادامه مطلب  گفتار درمانی تخصصی سه راه گوهردشت سیاوش عطائی کرج 09121623463 Child Sexual Abuse

Related posts